Murrelektronik

Nacházíte se zde: Murrelektronik – stay connected / Novinky / Korporátní novinky / Detail page

Korporátní novinky

03. kvě 2019

Naučit se, pochopit a používat!

Na elektrotechnické škole v Tettnangu se mladí lidé učí v iLernfabrik 4.0 - a společnost Murrelektronik jim k tomu poskytuje hardware.

Na elektrotechnické škole v Tettnangu se studenti učí velmi prakticky. V nově otevřené výukové továrně iLernfabrik 4.0 je velmi realisticky modelově vytvořen celý výrobní řetězec, v němž jsou jako příklad produkce baleny do kontejnerů plastové žetony. Studenti mohou zažít na vlastní kůži, co znamená Průmysl 4.0. Pro společnost Murrelektronik je nesmírně důležité, aby byly budoucí pracovní síly vzdělávány na té nejvyšší úrovni – proto aktivně podporujeme progresivní inovační projekty poskytnutím hardwarových komponent pro automatizační techniku.
Elektrotechnickou školu v Tettnangu navštěvuje každý školní rok téměř 1000 studentů. Jsou vzděláváni a dále vzděláváni v oblasti automatizační techniky, elektrotechniky a informačních technologií. Takováto specializace je v Německu jedinečná! Není tedy žádná náhoda, že se kolem tohoto města v Horním Švábsku usadilo mnoho elektrotechnických podniků. Studenti studují na elektrotechnické škole v denním studiu, jiní při zaměstnání, večerně a o víkendech. Navštěvují vyučování takříkajíc dobrovolně - a proto se škola snaží poskytnout jim co nejatraktivnější obsah výuky.

Když ministerstvo hospodářství, práce a bytové výstavby Bádenska-Württemberska vypsalo program pro budování modelových výukových továren na odborných školách, ucházela se elektrotechnická škola cílevědomě o účast na tomto programu. Na těchto výukových továrnách se mají prakticky připravovat odborníci a budoucí pracovníci na požadavky digitalizace. Účast školy byla schválena a škola tak získala finanční podporu pro výstavbu laboratorní továrny jak od zemské vlády, tak i od zřizovatele školy, zemského okresu Bodamské jezero. Pokryla se první část objemu investic ve výši 1,1 milionu eur a škola začala pro svůj projekt hledat partnery z průmyslu se záměrem získat finanční podporu. Kromě peněz poskytly společnosti dokonce i své produkty a komponenty a vložily tak do vybudování iLernfabrik 4.0 vlastní know-how. Výuková laboratoř byla slavnostně uvedena do provozu v říjnu 2018.

A co k projektu říká jeden z místních učitelů, p. Christian Schick?: „Studenti by měli vidět a pochopit, jak spolu komponenty vzájemně fungují. Nynější zařízení se skládá ze šesti modulů s mnoha senzory a akčními členy, které vzájemně spolupracují a - po zadání zakázky přes webové rozhraní - provádí v několika pracovních krocích balení plastových žetonů do kontejnerů. Proces probíhá ve velké rozmanitosti; s kontejnery v různých tvarech, velikostech a barvách, což vyžaduje vysoký stupeň flexibility automatizačního řešení.“

Společnost Murrelektronik je v iLernfabrik 4.0 zastoupena vysoce výkonným hardwarem. Pro elektrické propojení senzorů a akčních členů s řízením se používá sběrnicová stanice Cube20S a kompaktní sběrnicové moduly Cube20. Tyto systémy poskytují vysokou instalační hustotu, aby bylo možné na minimálním prostoru připojit velmi mnoho kanálů. Studenti mohou u vidět, jak se připojují na svorky jednotlivé žíly v oblasti IP20. Pokud mají být do zařízení doplněny další funkce, lze v případě Cube20S díky modulární konstrukci snadno a rychle do řady připojit další moduly. Aby bylo možné účinně integrovat senzory a akční členy, které se nacházejí trochu mimo hlavní oblast zařízení, jsou zde osazeny moduly sběrnicového systému Cube67. Jsou nainstalovány v bezprostřední blízkosti procesu, odkud se do systému integrují komponenty pomocí velmi krátkých přípojných kabelů. Zde se využívá prefabrikovaná přípojná technologie M8 a M12, jež snižuje riziko chyb zapojení na minimum. Součástí instalačního řešení je také kompaktní sběrnicový modul Impact67 společnosti Murrelektronik, který ukazuje další možnost, jak do instalace ekonomicky integrovat senzory a akční členy.

Studenti se ve výukové továrně iLernfabrik 4.0 učí čistě prakticky. Zpracovávají otázky, se kterými se budou setkávat také v každodenní činnosti. „Mnoha úkoly, na kterých se studenty na zařízení pracujeme, se pak zabývají také ve svých podnicích,“ říká učitel Andreas Greck a vidí v tom také zajímavý aspekt pro společnosti, které pro iLernfabrik 4.0 poskytly materiál: „Studenti pracují s komponentami a poznávají je. Pokud se budou muset ve své profesní každodenní práci rozhodnout pro produkty některého dodavatele, pak samozřejmě rádi sáhnou po těch, s nimiž již měli dobré zkušenosti.“

Jürgen Zeltwanger, jednatel společnosti Murrelektronik (CSO, CTO), k tomu dodává: „Podporujeme iLernfabrik 4.0 elektrotechnické školy, protože chceme, aby studenti získali co nejlepší vzdělání. V Tettnangu se to daří díky působivému zaměření na praxi a Murrelektronik je u toho.“