Murrelektronik

Nacházíte se zde: Murrelektronik – stay connected / Novinky / Produktové novinky / Detail page

Produktové novinky

04. pro 2018

Mico Pro

Maximálně modulární kontrola proudu

Mico Pro je nový a inovativní systém firmy Murrelektronik pro sledování proudu. Modulární konstrukce umožňuje přizpůsobit systémy přesně konkrétní aplikaci, což poskytuje příznivý poměr nákladů a užitku při maximální úspoře prostoru. Patentované vypínací chování zajišťuje maximální disponibilitu stroje. Další výhoda: integrovaná koncepce pro distribuci potenciálu, která výrazně redukuje elektroinstalaci v rozvaděči.
Napájecí systémy jsou srdcem strojů a zařízení, jejich spolehlivost musí být maximální. Mico Pro je toho zárukou. Inteligentní systém sledování proudu společnosti Murrelektronik důsledně sleduje všechny zátěžové a řídicí proudy a včas rozpozná kritické momenty. Mico Pro signalizuje mezní zátěže a cíleně vypíná chybové kanály. Jeho vypínací chování je patentované a řídí se zásadou: „co nejpozději, kdy je to možné, co nejdříve, kdy je to zapotřebí“. Mico Pro přitom dokáže rozpoznat také „přechodné chyby“.
Mico Pro je modulární systém pro provozní napětí 12 a 24 V DC. Z mnoha modulů Mico Pro lze vybrat vhodné komponenty a smontovat je bez nářadí spolu s power modulem do uceleného systému. Vybírat lze přitom mezi moduly s jedním, dvěma nebo čtyřmi výstupními kanály. Jsou pouze 8, 12 nebo 24 mm široké a umožňují proto výraznou úsporu místa.
U „fixních modulů“ jsou vypínací proudy (2, 4, 6, 8, 10 a 16 A) pevně nastavené. U „flexibilních modulů“ lze nastavit vypínací proud od 1 do 10 A resp. od 11 do 20 A. Tím se zvyšuje flexibilita a snižuje rozsáhlý počet potřebných variant. Jednotlivé moduly systému je přitom možné kdykoli a snadno vyměnit.
Mico Pro disponuje integrovanou koncepcí distribuce potenciálu pro +24 (resp. +12) a 0 V, čímž se výrazně zjednodušuje kabelová instalace v rozvaděči. Na každém kanálu jsou možnosti připojení pro +24V a 0V. S dodatečnými rozvaděči potenciálu lze na každý kanál Mico připojit až 2 x 12 potenciálů.
Manipulace s inovativním můstkovým systémem, který se skládá ze dvou přípojnic a bočních pružinových kontaktů pro kontaktování diagnostických a řídicích signálů, je velmi snadná. Systém je určen pro celkový proud až 40 A. Všechny vstupy a výstupy systému jsou vybaveny pružinovými svorkami Push-In. Přední strana Mico Pro nebude nikdy zakryta kabely nebo vodiči; operátor uvidí popisky a stav LED kontrolek na první pohled.
Diagnostické funkce mají v Mico Pro velkou důležitost. Každý kanál je vybaven LED pro zobrazení stavu na přístroji a dále je možné předávat digitální signály do řídicí jednotky. Power modul Mico Pro poskytuje hromadnou diagnostiku pro celý systém, nastavitelné flexibilní moduly dodávají navíc diagnostické signály k jednotlivým kanálům.
LED na jednotlivých kanálech signalizují stavy v zelené a červené barvě. Dosáhne-li se 90 procent vypínacího proudu, bliká LED zeleně a vyšle se digitální sdělovací signál. Dojde-li k překročení vypínacího proudu, vypne Mico Pro obratem a cíleně postižený kanál. LED bude blikat červeně a i v tomto případě bude vyslán signál. Kanál lze opět aktivovat řídicím signálem nebo stisknutím tlačítka. Pro účely údržby lze kanály vypnout také ručně.
Spínací funkce cíleně pro konkrétní kanál prostřednictvím signálu z řídicí jednotky (PLC) umožňuje u „Flex modulů“ zapínat a vypínat části zařízení. Je možné realizovat jak krátké spínací frekvence (až 10 Hz), tak i dlouhé časy.
Mico Pro lze instalovat kaskádovitě. To znamená, že na kanál Mico lze připojit další stanici Mico Pro. Zejména pro aplikace s decentralizovanou koncepcí rozvaděče jde o významnou výhodu poměru nákladů a instalace.

Chcete více informací? Kontaktujte naše obchodní zástupce ZDE...