Murrelektronik

Nacházíte se zde: Murrelektronik – stay connected / Novinky / Produktové novinky / Detail page

Produktové novinky

18. dub 2014

Světová novinka: elektronický modul pro sledování proudů v rozvodech 48 V DC

U strojů a strojních celků využívajících napájecí napětí 48 V se jednotlivá vedení ke spotřebičům zpravidla jistí. Tradičně se používají jističe nebo skleněné trubičkové pojistky. Tato zařízení dosud neměla žádnou elektronickou alternativu. Situaci zcela mění nový modul Murrelektronik MICO+ 48 V DC.

Jde o první elektronický jisticí modul pro rozvody 48 V DC, který má vestavěný mikroprocesor, a tudíž může systematicky a cíleně sledovat a ovládat proudy v rozvodu.
Při použití modulu MICO+ 48 V DC lze v každé jednotlivé napájecí větvi nastavit individuální mezní hodnotu proudu. Při překročení nastavené meze tato inteligentní rozváděcí komponenta příslušnou větev řízeným způsobem odpojí. Totéž se stane při zkratu. Odpojuje se podle zásady „jakmile je třeba, ale ne dříve, než je nutné“, takže je současně s účinnou ochranou před přetíženími a zkraty zajištěna i maximální možná dostupnost zařízení.
Modul MICO+ 48 V DC vedle základní funkce nabízí i vestavěnou preventivní diagnostiku, která při dosažení 90 % nastavené mezní hodnoty proudu ve větvi vyšle výstražný signál. Tím se rozsvítí světelná dioda na modulu a současně odešle výstraha do řídicího systému. Závady v činnosti strojů a zařízení tak lze odstranit dříve, než nastanou vážnější problémy vedoucí k odpojení postižené napájecí větve.

V případě dodání bližších informací k tomuto produktu se na nás neváhejte obrátit.

Kontakty najdete ZDE