Murrelektronik

Nacházíte se zde: Murrelektronik – stay connected / Novinky / Produktové novinky / Detail page

Korporátní novinky

16. lis 2017

Murrelektronik byl partnerem konference o digitalizaci

Dne 15.11.2017 se konala na půdě Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze konference DIGITALIZACE – cesta ke zvyšování efektivnosti výrobních procesů a Murrelektronik byl jedním z hlavních partnerů.

Cílem odborného setkání bylo představit a na konkrétních příkladech demonstrovat současný trend digitální transformace nejen výrobních procesů, ale také veškerých firemních i mimofiremních procesů s průmyslovou výrobou souvisejících. Úspěšně provedená digitalizace celého hodnotového řetězce, tedy od prvních návrhů nových produktů až po ukončení jejich životnosti, se v současné době stává jednou z nutných podmínek zvýšení produktivity a tím i zachování konkurenceschopnosti. Mluvilo se o aplikacích, které se vztahují k současným i budoucím řídicím a výrobním technologiím, které se uplatňují například v konceptu Průmysl 4.0.

Dopolední část programu konference se věnovala přednáškám odborníků, kteří jsou kompetentní k dané problematice pohovořit v oblasti strategické a vývojové, odpolední blok byl naplněn tandemovými přednáškami systémových integrátorů a uživatelů jimi navržených aplikací.

Jsme rádi, že je právě naše společnost partnerem této akce a těšíme na ročník následující.