Murrelektronik

Nacházíte se zde: Murrelektronik – stay connected / Novinky / Produktové novinky / Detail page

Produktové novinky

10. led 2019

Jak nastavit ethernetovou/IP stanici Cube67+?

Podívejte se na naše video a zjistíte, jaké rozsáhlé možnosti máte díky sytému Cube...

Sběrnicový systém Cube společnosti Murrelektronik nabízí rozsáhlé diagnostické možnosti. Nová diagnostická brána (gateway) umožňuje jednoduchý přístup (Plug & Play) k těmto datům prostřednictvím ethernetového rozhraní. Toto řešení se snadno implementuje, poskytuje jasné pokyny při poruše a umožňuje vysokou disponibilitu stroje.

Podívejte se na naše YOUTUBE video o diagnostické bráně Cube67+

Video je opatřeno českými titulky.

„Montéři provádějící uvedení do provozu mohou s pomocí této diagnostické brány snadno získat přehled o topologii daného systému Cube a včas rozpoznat chyby v instalaci.
„„Servisní technik výrobce strojů a zařízení může dočasnou integrací diagnostické brány rychle lokalizovat chyby. Navíc jde o dokonalé řešení pro zkoušky při přejímce strojů. Také dlouhodobá integrace je zajímavá, neboť umožňuje například vzdáleně instruovat elektrikáře na místě.
„„Operátor stroje nebo zařízení, který trvale integruje diagnostickou bránu, může včas reagovat na hrozící problémové situace. V nejlepším případě budou také do systému začleněny pokyny pro konkrétní chybové případy a montér již může cestou ve skladu vyzvednout správný náhradní díl.

Více o diagnostické bráně...

  • diagnostika a zjišťování topologie bez dodatečného programování
  • snadná integrace brány mezi sběrnicovým uzlem Cube a až čtyřmi větvemi instalace Cube
  • funguje se všemi sběrnicovými uzly Cube - samozřejmě i s těmi, které jsou již v provozu (zpětně kompatibilní)
  • znázornění topologie Cube, procesních dat a diagnostických informací nezávislé na prohlížeči a platformě
  • diagnostická paměť (log), i pro „přechodné chyby“
  • označení modulů a chybová hlášení ve formátu prostého textu
  • nezávislé na sběrnici a řízení