Murrelektronik

Nacházíte se zde: Murrelektronik – stay connected / Novinky / Produktové novinky / Detail page

Produktové novinky

14. kvě 2019

NEXOGATE = cloudové řešení společnosti Murrelektronik

Inteligentní využití dat

Cloudová expertka společnosti Murrelektronik, Bianca Schoch

Cloud společnosti Murrelektronik je úžasné místo pro inteligentní využití strojních dat - a nexogate je rozhraní do prostoru průmyslových zařízení.
Mnoho lidí v podniku má velký zájem o aktuální procesní data, management, údržba, programátoři nebo servisní personál ... Data jsou využívána pro různé účely; například pro řízení výroby, pro plánování využití personálu nebo pro organizaci údržby a oprav.
Cloud společnosti Murrelektronik poskytuje přístup k aktuálním datům osobám, které o ně mají zájem, a sice přesně k těm informacím, které jsou pro ně důležité. Prostřednictvím řídicího panelu (dashboard) je možné data online vyvolat, kdykoliv, kdekoliv a na jakémkoliv mobilním terminálu. Jací pracovníci obdrží jaké informace, je předem nadefinováno. Je například možné, aby plánovač výroby získal informace o aktuálním výstupním výkonu některého zařízení, pracovník údržby naproti tomu informace o teplotě servomotorů.
Někdy dochází ve výrobním procesu k problémovým stavům. V takovém případě je nutná rychlá reakce, aby se zabránilo vážnějším poruchám nebo dokonce drahým výpadkům. Pro tento účel se v řídicím panelu nastaví prahové hodnoty pro ukazatele, které nesmí být překročeny. „Udělejte to“, přijde informace - jako e-mail nebo jako (šifrovaná) zpráva přímo do telefonu. Nyní je možné jednat včas!

Přenos dat snadno a rychle
Rozhraní, které přenáší data z prostoru průmyslového zařízení do cloudu, je nexogate společnosti Murrelektronik. Kompaktní komponenta pro rozvaděče se zapojí jako další účastník do komunikačního systému (Ethernet nebo PROFINET) a přenáší data přes mobilní síť do cloudu společnosti Murrelektronik. Výhoda této metody: Přenos probíhá nezávisle na stávající místní IT infrastruktuře. Prostřednictvím LAN připojení mohou uživatelé přenášet informace dokonce do svého vlastního cloudového systému.

Poradenská kompetence společnosti Murrelektronik
Při zřízení cloudu a integrace rozhraní nexogate do automatizační koncepce stroje nebo zařízení poskytují aplikační inženýři společnosti Murrelektronik cennou podporu – od první myšlenky až po uvedení do provozu a ještě dále.

Krátká reakční doba
„Ve strojích a zařízeních se shromažďuje obrovské množství dat. S pomocí cloudu společnosti Murrelektronik a s rozhraním nexogate je inteligentní využití těchto dat velmi snadné. Tato transparentnost umožňuje krátké doby reakce, zajišťuje možnost plánování a usnadňuje prediktivní údržbu.“
Bianca Schoch
Cloudová expertka společnosti Murrelektronik