Murrelektronik

Automobilový průmysl:

Řešení pro lakovny

Vícestupňový proces lakování musí být vysoce flexibilní, neboť lakovací linkou prochází různé typy vozidel, které jsou lakovány na rozdílné barvy. Je požadována vysoká spolehlivost systému pro redukci prostojů. V rozvaděčích pro tyto systémy je zapotřebí vysoká hustota komponent.