Murrelektronik

Automobilový průmysl:

Řešení pro lisovny

Lisovny jsou vysoce automatizované procesy. Všechny výrobní kroky jsou zcela automatizované. Použité komponenty musí být odolné vibracím a rázům. Také je vyžadována vysoká spolehlivost a neustálá dostupnost, neboť prostoje jsou velice drahé. Krátké časy pro výměnu a nastavení přípravků zde hrají také významnou roli.

Lisovací linka od firmy Schuler