Murrelektronik

Food & Beverage a balicí průmysl:

Automatizační řešení

Díky spolehlivým instalačním konceptům jsou všechny vstupy a výstupy systému nebo stroje připojeny ekonomickým způsobem k řídicí jednotce. Ekonomickou účinnost je však možno v různých oblastech potravinářského a nápojového průmyslu a v obalové technice definovat různými způsoby s ohledem na jejich specifické požadavky.

Například v oblasti primární obalové techniky je často vyžadována velmi rychlá aktivace četných vstupů a výstupů. Naproti tomu při konečném balení je zásadním požadavkem robustnost komponent, zejména s ohledem na odolnost vůči nárazům a vibracím.

Pro vás jako výrobce stroje je rozhodující modulární rozsah systému a doba potřebná pro instalaci a uvedení stroje do provozu. Pro vašeho zákazníka pak mají vyšší prioritu diagnostické schopnosti systému pro rychlé řešení případných problémů. Pro zajištění konkurenceschopnosti je nutno při rozhodování o koncepci zvažovat všechny tyto požadavky.

POŽADAVKY

  • Vysoký výkon
  • Různé protokoly aplikačních sběrnic
  • Modularita a flexibilita
  • Jednoduché uvedení do provozu
  • Inteligentní čidla
  • Aktivní bezpečnost

Různá automatizační řešení od společnosti Murrelektronik umožňují flexibilní přizpůsobení systémů pro bezchybné plnění požadavků vašich zákazníků z hlediska flexibility, velikosti obalů, balených materiálů, atd. Nabízíme sběrnicové komponenty se stupněm krytí IP20 pro řídicí rozvaděče a s krytím IP67 pro přímou instalaci v terénu. Ty jsou nezávislé na řídicím systému a aplikačních sběrnicích, přičemž naši inženýři kladou nejvyšší prioritu na jejich modulární a flexibilní konstrukci, která umožňuje jednoduché a rychlé uvedení do provozu. Stejné zásady aplikujeme samozřejmě také na pasivní distribuční zařízení, která umožňují provádění univerzálních decentralizovaných instalací v podobě nezávislého systému nebo jako rozšíření k aplikační sběrnici.

Bezpečnost lidí a strojů je dále možno zajistit pomocí aktivních nebo pasivních bezpečnostních komponent. Zapojení strojů do sítí je možno realizovat jednoduchým způsobem s ohledem na Internet věcí a také na nové technologie, jako je IO-Link.

Murrelektronik vám nabízí výběr z mnoha instalačních konceptů. Nenabízíme jen jednotlivé řešení pro daný úkol. Naši zákazníci si mohou vybrat z několika instalačních konceptů. Můžete si zvolit koncept, který bude nejen splňovat vaše technické požadavky, ale bude také nabízet vámi preferované ekonomické aspekty.