Murrelektronik

Food & Beverage a balicí průmysl:

Maximální výstup při minimální spotřebě energie

Při výrobě potravin a nápojů je extrémně důležité spolehlivé a výkonné výrobní zařízení s trvale vysokými jmenovitými výkony, což platí také pro následné procesy primárního, sekundárního a konečného balení.

Vše je zaměřeno na odstranění nákladných prostojů a zásadní otázkou je také spotřeba energie. Energeticky účinné výrobky přispívají k plnění náročných cílů v ochraně klimatu, které EU klade na výrobní zařízení.

Výrobky používané v mokré zóně musejí splňovat velmi náročné požadavky týkající se hygieny a čistoty a musejí být dobře utěsněné. Musejí být navrženy tak, aby měly robustní konstrukci, byly bezpečné, co nejmenší, a měly dlouhou životnost.

Jako výrobce strojního vybavení pak máte před sebou jeden náročný úkol navíc, a to navrhnout koncepci svého stroje tak, aby byla modulární a zároveň hospodárná, navíc schopná poskytovat vhodná řešení pro různé požadavky zákazníků.

Tento úkol přijímáme a máme správná řešení, která splní vaše specifické požadavky v potravinářském a nápojovém průmyslu a v obalové technice.

POŽADAVKY

  • Vysoká provozuschopnost
  • Nízká spotřeba energie
  • Modulární systémy
  • Odolné výrobky
  • Kompaktní konstrukce
  • Hygienický design

MURRELEKTRONIK NABÍZÍ

  • Univerzální systémová řešení
  • Komplexní diagnostiku pro rychlé odstranění závad
  • Vynikající energetickou účinnost
  • Návrh a řešení podle požadavků ECOLAB / FDA

Naše řešení pro oblast Food & Beverage

Automatizační řešení

Díky spolehlivým instalačním konceptům jsou všechny vstupy a výstupy systému nebo stroje připojeny ekonomickým způsobem k řídicí jednotce. Ekonomickou účinnost je však možno v různých oblastech potravinářského a nápojového průmyslu a v obalové technice definovat různými způsoby s ohledem na jejich specifické požadavky.více

Řešení procesní spolehlivosti a údržby

Provozuschopnost stroje je v potravinářském a nápojovém průmyslu a v obalové technice nejvyšší prioritou. Nesmí docházet k dlouhým prostojům při modifikaci linky nebo dokonce při poruše stroje, protože jejich následkem jsou bezprostřední finanční ztráty. Zásadní je proto rychlá reakce na chyby.více

Řešení pro napájení

Energie jsou v potravinářském a nápojovém průmyslu potřebné v mnoha různých oblastech. Oblasti jako chladicí procesy (systémy chladicích a mrazicích zařízení), doprava, plnicí a vysokoenergetické stroje mohou generovat vysoké náklady. Podle současných studií jsou náklady na energie třetími nejvyššími provozními náklady výrobních společností.více

Řešení pro hygienický design

Pokud jde o hygienu, čistotu a ochranu proti korozi, nedělá potravinářský a nápojový průmysl žádné kompromisy. Nečistoty se nesmějí uchytit nikde a musejí být odstraněny. Požadavky kladené na hygienu a výkon strojů a systémů se neustále zvyšují.více