Murrelektronik

Nacházíte se zde: Murrelektronik – stay connected / Odvětví / Potravinářský průmysl / Spolehlivost procesů a údržba

Food & Beverage a balicí průmysl:

Řešení procesní spolehlivosti a údržby

Provozuschopnost stroje je v potravinářském a nápojovém průmyslu a v obalové technice nejvyšší prioritou. Nesmí docházet k dlouhým prostojům při modifikaci linky nebo dokonce při poruše stroje, protože jejich následkem jsou bezprostřední finanční ztráty. Zásadní je proto rychlá reakce na chyby.

POŽADAVKY

  • Vysoká produktivita
  • Optimalizované přípravné časy
  • Vysoká procesní spolehlivost
  • Funkce časného varování v případě vzniku odchylek
  • Minimalizace prostojů
  • Plnění kvalitativních norem

Ideálním příkladem toho, jak je možno minimalizovat přípravné časy ve všech oblastech, je modulární konektor pro média Modlink Vario, který umožňuje bezúnikové připojení pracovních médií jako vzduch a hydraulické kapaliny, jakož i elektrické připojení během provozu.

Výrobky Murrelektronik poskytují schopnost reagovat na odchylky během provozu ještě předtím, než se vyskytne problém. Například inteligentní systém distribuce energie MICO vydá signál, kdykoli zatěžovací proud překročí 90% předem nastavené jmenovité hodnoty. Zdroj Emparro 40A má preventivní diagnostickou funkci, která v závislosti na zatížení napájecí jednotky vydá oznámení ve chvíli, kdy je čas tuto jednotku vyměnit. To umožňuje maximální využití každé jednotlivé napájecí jednotky bez zvýšeného rizika poruchy.

S cílem dále omezit riziko prostoje na stroji v důsledku poruchy napájení pomocí preventivních opatření nabízí Murrelektronik redundantní řešení zdrojů a odpovídajících vyrovnávacích systémů, které dokáží kompenzovat krátkodobé poklesy napětí sítě a umožňují také provést bezpečné odstavení v případě vzniku závady.

Pokud v oblasti zpracování potravin a nápojů a primárního balení dojde navzdory všem preventivním opatřením k prostoji stroje, okamžitě to ohrozí kvalitu potravin a v horším případě to může způsobit ztrátu celé série výrobků. V oblasti balení prostoj znamená, že není možno dodržet krátké časy cyklů, což následně vede ke zpoždění v dodávkách sjednaných množství ve stanoveném termínu a působí další problémy v celém dodavatelském řetězci na cestě ke spotřebiteli.

Rychlá reakce na chyby je proto zásadní. Časově náročné odstraňování závad není tím správným řešením. Murrelektronik nabízí různé možnosti provádění rychlé a účinné diagnostiky, jakož i odstranění poruch. Motto zní: Nehledejte chyby, najděte je!

Všechny výrobky společnosti Murrelektronik, ať již z oblasti napájení nebo automatizačních technologií, se vyznačují diagnostickými a zobrazovacími funkcemi, díky nimž je odstranění závad snadným úkolem. Například naše IO systémy mají jednoduchou diagnostickou funkci prostřednictvím LED u konektorů, kterou je možno rozšířit o přenos podrobného chybového hlášení do řídicího systému po sběrnici. Napájecí a rozvodové jednotky odesílají diagnostická hlášení do řídicího systému prostřednictvím alarmových kontaktů.

Pokud jde o Internet věcí, nové diagnostické nástroje jej posouvají dokonce ještě o krok dále a zobrazují odchylky, jako jsou zvýšená spotřeba energie nebo poklesy napětí, na chytrém telefonu nebo na tabletu v reálném čase.