Decentralizovaná řešení automatizace | Murrelektronik

Každým rokem naši zákazníci instalují více než 1,8 miliónu I/O modulů

Decentralizovaná řešení automatizace

Pokročilé koncepce elektroinstalací...

připojují všechny senzory a akční členy ve strojích nebo systémech k ovladači nebo cloudovému řešení tím nejekonomičtějším způsobem.

Klíčem k nejlepší možné elektroinstalaci je zohlednění všech fází životnosti stroje nebo systému. Ze zvolené koncepce elektroinstalace by měli profitovat výrobci strojů a systémů stejně jako budoucí operátoři. Cílem jsou nízké „celkové náklady na vlastnictví“ systémů a „životnost“, která je rentabilní pro všechny zainteresované strany.

Jaké výhody mají výrobci?
 • Standardizace a zjednodušení plánovacích a programovacích procesů
 • Výrazné zjednodušení zapojení
 • Zmenšení prostoru potřebného pro řídicí skříň
 • Jednoduchá montáž (Plug & Play)
 • Široké možnosti modularizace v aplikaci
 • Nízké odchylky v potřebných komponentách
 • Kratší doby uvádění do provozu
 • Stroje je možno dodávat rychleji
 • Zahrnuta bezpečnost – bezpečnostní aspekty jsou součástí koncepce
 • Posilování konkurenceschopnosti prostřednictvím atraktivních celkových balíčků
Jaké výhody získává obsluha strojů a zařízení?
 • Nacházení chyb namísto hledání různých diagnostických možností kanálů
 • Jednoduchá a proaktivní výměna komponent ve smyslu prediktivní údržby
 • Nízké prostoje, vysoká dostupnost strojů, maximální výkon
 • Digitalizace procesů a režimů

Neexistují žádná konfekční řešení elektroinstalací …

Kromě toho existuje široká řada aplikací a požadavků. Uveďme si alespoň tři příklady:

 • Některé stroje mají mnoho IO míst v kompaktním prostoru, zatímco u jiných jsou rozmístěna na velké ploše.
 • Některé systémy jsou umístěny v chráněném prostředí, zatímco u jiných jsou komponenty vystaveny nepříznivým provozním podmínkám.
 • U některých strojů je nezbytné realizovat napájení z řídicí skříně, zatímco u jiných je možno napájení přemístit přímo ke spotřebiči na stroji se zařízeními s krytím IP67.

Nutně tak vyvstává zásadní otázka:

Jakou podporu mi Murrelektronik poskytne v mém hledání optimálního řešení automatizace pro moji aplikaci?

Vy máte rozsáhlé znalosti svých základních procesů. My máme maximální know-how ve všech aspektech technologií automatizace a decentralizované instalace u zákazníka. Tyto silné stránky spojujeme dohromady a výsledkem je perfektní řešení automatizace. Naši aplikační technici jsou při analýze vašich požadavků, při rozšiřování technické koncepce, hodnocení hospodárnosti a při rozhodování neustále s vámi.

BROŽURA: INSTALAČNÍ KONCEPTY

Obraťte se na nás, ozveme se vám zpět!

Máte zájem o návrh či optimalizaci řešení automatizace od Murrelektronik? Obraťte se na nás. Poskytneme vám podporu ohledně vašich dotazů týkajících se instalace!

 
Vložte, prosím, výsledek matematického příkladu.
captcha
* Povinné pole

Aplikace, výrobky, koncepce

Murrelektronik nabízí kompletní sortiment výrobků automatizačních technologií. Níže jsme pro vás sestavili seznam některých zajímavých témat.
Dobrý den
Newsletter