My jako zaměstnavatel | Murrelektronik

Murrelektronik
hledá lidi, jako jste vy

Hledáme

angažované osobnosti,
které jejich práce baví, které chtějí něco změnit a růst s námi.

Dáváme

prostor Vaším nápadům.
Profesionálové, kteří své práci rozumí a chtějí hledat nové cesty, jsou u nás správně.

 

Nabízíme

úspěšný start Vašeho pracovního života.
Pro absolventy, kteří u nás chtějí tvořit svou úspěšnou budoucnost.

Zveme Vás

Seznamte se s naší aktuální nabídkou pracovních pozic.

 

Murr CZ jako zaměstnavatel

Základem našeho úspěchu jsou v prvé řadě naši angažovaní zaměstnanci, inovativní produkty, výrazná orientace na zákazníka a vývoj trhu, efektivní logistika a odpovědnost za kvalitu.

Jsme na to hrdí, neboť 1975 založená společnost Murrelektronik v Oppenweileru má dnes významné postavení nejen na německém trhu, ale i v celosvětovém měřítku.

V Murrelektroniku jsme specializováni na vytváření spolehlivého spojení. A to nejen v technickém smyslu, ale i co se blízkosti k našim zaměstnancům týká. Z tohoto důvodu je pro nás důležité, aby byli zaměstnanci spokojeni a cítili se dobře. Toto se snažíme podpořit i mnoha benefity.

Murrelektronik jako zaměstnavatel
První seznámení

První pracovní den absolvujete komplexní školení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, obecných informací personálního a mzdového oddělení, systému kvality a neustálého zlepšování procesů. Díky systému zaučování na pracovišti jste součástí Vašeho nového týmu hned od začátku.

Zpětná vazba

Každoročně budete moci s Vaším vedoucím probrat v ročním pohovoru Vaše možnosti dalšího rozvoje, budete mít možnost vyjádřit se k pracovnímu prostředí, Vašemu pracovnímu místu a spolustanovit cíle pro další rok. Transparentnost, spravedlnost a orientace na budoucnost jsou pro nás velmi důležité.

Rozvoj

U společnosti Murr CZ Vám nabídneme různé možnosti osobního a odborného dalšího vzdělání. Vedle pořádaných interních a externích školení spolupracujeme především s Vámi na stanovení dalších možností Vašeho rozvoje a stanovení perspektiv.

Zdraví

Zdraví našich zaměstnanců je pro nás důležité! Proto kromě každoročně pořádaného týdne pro zdraví nabízíme naším zaměstnancům dále různé sportovní akce a různá preventivní opatření pro posílení imunitního systému. Těšit se můžeme příkladné spolupráci s našimi závodními lékaři a závodní kantýnou, která připravuje každý den kromě jiného i salátové bary z čerstvé zeleniny.

Uznání

Součástí naší podnikové kultury je úcta k naším zaměstnancům, a proto každoročně pořádáme setkání našich zaměstnanců a jejich rodin nebo vánoční večírek pro naše zaměstnance. Věrným zaměstnancům děkujeme finančními odměnami za jejich loajalitu a oddanost firmě. Finančně podpoříme i zaměstnance vstupující do manželství nebo registrovaného partnerství.

Kreativita

Nabízíme také možnost se prosadit. Prostřednictvím zavedeného systému zlepšovacích návrhů má každý zaměstnanec příležitost se aktivně posílet na vylepšení různých oblastí ve firmě. Realizované zlepšovací návrhy jsou hodnoceny a odměňovány a je možné se zapojit i do nejrůznějších soutěží.

Týmová práce

S více než 900 zaměstnanci v našem závodě je pro nás spolupráce a týmová práce velmi důležitá. Tyto kompetence posilujeme prostřednictvím zapojení odlišných oddělení do různorodých projektů, včetně volnočasových akcí pro zaměstnance.

Sídlo

Murr CZ má své sídlo v městečku Stod nedaleko Plzně. Leží tedy na hlavní komunikaci Domažlice – Plzeň a v příjemné vzdálenosti k dálnici spojující Prahu a Německo. Zároveň ale nabízí v nejbližším okolí dostatek prostoru k pohybu v přírodě ať už pro pěší, běžce, plavce nebo cyklisty. Tyto lokality jsou také využívány pro naše menší teambuildingové akce.

Rozmanitost

Různorodost a rozmanitost jsou také témata každodenního pracovního života. Jsme globální společnost, a proto pro nás nejsou národnost, věk nebo pohlaví rozhodující faktory. Vážíme si každého zaměstnance, každé osoby a respektujeme její chování a názory.

Globalizace

S 5 výrobními závody po celé světě a mnoha obchodními zastoupeními jsme jako skupina Murrelektronik již ve více než 50 zemích po celém světě. Díky mezinárodním projektům, obchodům a šíření znalostí máte možnost získávat cenné zkušenosti ihned od začátku Vaší kariéry. 

Newsletter
Always up to date!