uKonn-X | Murrelektronik
The digital solution for seamless electrical installation technology
Scroll

uKonn-X je první bezproblémový, digitálně a vizuálně podporovaný systém s obousměrnou komunikací mezi projektováním, vývojem, montáží a uvedením do provozu. Klasické zapojení strojů prostřednictvím rozvaděčů a svorkovnic je zastaralé. Decentralizace může přinést významné výhody v oblasti efektivity. Propojujeme fyzický svět s digitálním. Cílem je komplexní optimalizace elektroinstalační techniky - od projektování přes uvádění do provozu až po údržbu.

K dosažení tohoto cíle jsme vyvinuli systém uKonn-X. uKonn-X je systém, který řeší všechna rozhraní s produkty elektroinstalační techniky digitálně. Těžištěm našeho digitálního řešení je bezproblémové propojení všech účastníků - člověka a výrobku - v celém procesu vývoje výrobku. V první fázi rozšíření funguje uKonn-X následovně:

Krok za krokem

Krok 1 s uKonn-X: Proveďte skenování sady kabelů

Skenování

S uKonn-X obsluha pomocí mobilního skeneru přečte strojově čitelný kód připojený ke konektorům od Murrelektronik.

Naskenováním výše uvedených kódů rozpozná uKonn-X zásuvné body uvedené ve schématu zapojení.

Krok 2 s uKonn-X: Připojte kabelovou sadu k modulu

Zapojení

uKonn-X zobrazuje na dotykovém displeji zamýšlená spojení mezi příslušnými body připojení v rámci digitálního schématu zapojení a 3D modelu stroje. Na odpovídajících modulech sběrnice navíc světelné diody indikují port přiřazený pro příslušnou zásuvnou operaci.

Krok 3 s uKonn-X: Komentujte a potvrďte

Potvrzení

Po správném zapojení konektoru se správnost připojení potvrdí přímo na dotykovém displeji prostřednictvím uKonn-X, čímž se spustí automatická dokumentace. Pokud je třeba provést změny v instalaci, lze je pohodlně okomentovat, opravit a digitálně sdělit projekčnímu oddělení pomocí integrované funkce.

Proč uKonn-X?

Dokumentace

Papírování je minulostí. Prostřednictvím přiloženého montážního plánu se jednotlivé pracovní postupy a případné změny ukládají centrálně na cloud. Všichni zúčastnění tak mají bezproblémový přístup k relevantním informacím v reálném čase a získávají cenná procesní data pro optimalizaci elektroinstalace i technického plánování. To vede k maximální transparentnosti, propojení a efektivitě týmu.

Zjednodušení

Díky vizuálním pokynům krok za krokem, které jsou specifické pro daný stroj, lze flexibilně rozmístit personál a zkrátit čekací dobu. Heterogenní týmy pracují efektivněji a úzká místa v personálu lze snáze vyrovnat. Jednoduchost a interaktivní design také zvyšují spokojenost zaměstnanců a snižují nároky na školení.

Zvyšování kvality

Důsledné poskytování nejvyšší kvality znamená, že záleží na každém detailu. I malé neúmyslné chyby mohou vést k vysokým nákladům na opravu. Proto se spoléháme na pokyny založené na potřebách a nabízíme vašim zaměstnancům intuitivní podporu. uKonn-X důsledně předchází chybám při instalaci a realizuje potenciální úspory.

Zefektivnění

Velkou část vašeho montážního času zabere hledání správných konektorů a kontrola správného zapojení? Skenování pracovních materiálů zajišťuje menší námahu při hledání díky jasné identifikaci. Díky integrované kontrole každého pracovního kroku navíc odpadá následná časově náročná kontrola.

Funkce

Vizualizace krok za krokem

Uživatelům se zobrazí vizualizace aktuálního kroku instalace, která usnadňuje elektroinstalaci. Po identifikaci kabelu se zobrazí doplňující pokyny k instalaci. Tím se předejde zmatkům a přehlédnutím.

Jedinečná identifikace

Součásti použité při elektroinstalaci lze v případě potřeby označit strojově čitelnými kódy. To umožňuje jedinečnou identifikaci pomocí mobilního koncového zařízení (skeneru, chytrého telefonu nebo podobného zařízení).

Poradenství založené na potřebách

uKonn-X podporuje uživatele v příslušném místě instalace konkrétně požadovanými informacemi.

Kontrolní seznamy pro montážní plány

Celý proces elektroinstalace je v aplikaci přehledně zobrazen. To umožňuje sledovat postup prací v reálném čase a postupně zpracovávat montáž.

Digitální dokumentace

Změny lze zadávat a schvalovat přímo v systému, následně se ukládají do databáze - zcela bez papírování.

Formáty zobrazení specifické pro danou úlohu

uKonn-X umožňuje import souborů CAD, topologie a schématu zapojení, takže zúčastněné strany mohou flexibilně přepínat mezi požadovaným zobrazením a mít přehled o celém procesu.

Plynulá komunikace

V případě potřeby změn v elektrické instalaci může obsluha tyto změny pohodlně digitálně sdělit projekčnímu oddělení prostřednictvím integrované funkce. Počínaje instalací tak podporuje vývoj, zlepšuje konstrukci stroje a zároveň zajišťuje přesnou dokumentaci.

Napříč odděleními a procesy

Jednotlivé kroky celého procesu vývoje výrobku na sebe plynule navazují - bezproblémová elektroinstalace. Přiřaďte jednotlivým uživatelům role a oprávnění a poskytněte svým zaměstnancům přesně ty informace, které jsou pro ně důležité. Usnadněte výměnu informací mezi jednotlivými pracovníky a zvyšte transparentnost svého provozu.

Mobilní a integrační

uKonn-X lze používat na různých koncových zařízeních, podporuje integraci skenerů, externích testovacích zařízení a chytrých telefonů.

Komponenty

Software

Software uKonn-X je interaktivní aplikace, která vizualizuje jednotlivé montážní kroky - přesně tam, kde jsou potřeba.

Kompatibilní s: tabletem, notebookem, PC, mobilním zařízením

Hardware

uKonn-X spolupracuje s externím hardwarem, například s mobilními skenery. To umožňuje jasnou a jedinečnou identifikaci příslušných kabelů a modulů.

Zpracování dat

Získejte přehled o přehledně zpracovaných procesních datech, abyste mohli identifikovat potřeby školení, optimalizační potenciál a změny na vašem stroji.

Požádejte o schůzku hned teď!

Pokud chcete vědět více o uKonn-X, domluvte si s námi schůzku. Vyplňte, prosím, formulář a my vás budeme kontaktovat.

Můžete se nám také přihlásit jako pilotní uživatel. Budeme pak s vámi ve spojení, společně začneme uKonn-X vylepšovat a vy můžete ovlivnit jeho vývoj. Za tímto účelem zaškrtněte políčko ve formuláři níže.

Vložte, prosím, výsledek matematického příkladu.
captcha
* Povinné pole
Newsletter
Always up to date!