IO-Link pro jednodušší instalace | Murrelektronik
Murrelektronik IO-Link

IO-Link pro jednodušší instalace

IO-Link je odpovědí na otázku, jak stavět stroje efektivnější, flexibilnější a výdělečnější. Murrelektronik má prostředky a znalosti nutné k tomu, aby tomu tak skutečně bylo.

Výrobní procesy se zrychlují a stávají se flexibilnějšími a ve výsledku výdělečnějšími. Dalším důsledkem je fakt, že dochází ke generování čím dál většího množství dat. Integrace IO-Link zjednodušuje sběr a nakládání s nimi. Zároveň činí komunikaci přehlednou od senzorů až po cloudová úložiště. Když přijde na implementaci zařízení IO-Link, Murrelektronik je váš expert.

Wolfgang Wiedemann - vedoucí  Application & Sales Support

Díky komunikačnímu standardu IO-Link jsou stroje efektivnější, flexibilnější a hospodárnější. Murrelektronik vytváří infrastrukturu pro přenos dat.

Wolfgang Wiedemann, expert na IO-Link

Proč IO-Link?

IO-Link zkracuje dobu pro uvedení do provozu

Konfigurační data pro chytré senzory a akční prvky přicházejí přímo z řídicího systému. Ty nemusejí být konfigurovány ručně a nastavení stroje je tím rychlejší.

IO-Link znamená revoluci v údržbě

Protože IO-Link nepřetržitě generuje data jako prostý text, pro údržbu je jednoduché udělat si představu o aktuálním stavu instalace. Opravy je tak možné plánovat předem a některé z nich je možné provádět vzdáleně.

IO-Link snižuje náklady

Komunikace IO-Link nevyžaduje stíněné kabely. Namísto nich lze použít senzorové kabely se standardními konektory M8 a M12. Řídicí systém už tak nepotřebuje drahé analogové karty a konfigurovatelné senzory a aktuátory minimalizují nutnost držet velké množství variant. Schvalovací procesy jsou ve výsledku jednodušší a je vyžadována nižší skladová kapacita, takže přímé náklady klesají.

IO-Link zvyšuje produktivitu

Při použití IO-Link jsou konfigurace zařízení uloženy v hlavním systému. Pokud je nutno část zařízení vyměnit, konfiguraci lze přenést přímo na novou komponentu. Proces výměny se tak urychluje a usnadňuje s výsledným výrazným zkrácením prostojů.

IO-Link s Murrelektronik

Jsme experty na zavádění instalačních konceptů šitých na míru vaší aplikaci. S vaší pomocí analyzujeme vaše stroje a instalace, s důrazem na zjištění přesného počtu a umístění vstupů a výstupů. Čerpáme z vlastních zkušeností ve svém oboru a vaší detailní znalosti podmínek a konkrétních potřeb. Tak můžeme navrhnout instalační koncepty vhodné právě pro vás. Nehledě na to, pro který z nich se nakonec rozhodnete, jedna věc je už teď jistá: IO-Link.

Kompaktní sběrnicové moduly Murrelektronik (MVK Metal, Impact67 a Solid67) jsou vybaveny porty IO-Link. Umožňují vám rychle a jednoduše integrovat IO-Link zařízení do stávající instalace. Také nabízíme MVK Fusion, který umožňuje připojit jak standardní signály, tak bezpečnostní signály a zařízení IO-Link do jediného modulu.

Alternativou k samostatným modulům je Cube67, modulární sběrnicový systém. Připojením IO-Link masteru do Cube získáte místo až pro 128 dalších zařízení IO-Link na jedinému sběrnicovému uzlu.

Murrelektronik nabízí širokou škálu příslušenství pro IO-Link, které zahrnuje huby, analogové převodníky a induktivní vazební členy. To vše za účelem zvýšení výdělečnosti vašich instalací s IO-Link. Huby vám umožní jednoduše znásobit počet vstupních a výstupních portů, zatímco díky analogovému převodníku je možné analogové signály přivést do IO-Link hubu. Náš induktivní vazební člen zajišťuje bezkontaktní IO-Link komunikaci vzduchovou mezerou. Master a zařízení lze rozpojit takřka okamžitě (cca 10 ms) a tím jednoduše vyměnit nástroj. Murrelektronik nabízí dokonce i napájecí zdroj Emparro67 Hybrid s třídou krytí IP 67 a IO-Link funkcemi pro sběr diagnostických dat a změnu nastavení.

Soubor IODD (I/O Device Description) představuje popis zařízení IO-Link. Obsahuje identifikační údaje, konfiguraci zařízení, procesní a diagnostická data, komunikační možnosti a další. Při použití sběrnicového uzlu Cube67 Ethernet/IP si uživatel může vytvořit vlastní knihovnu IODD. Všechna zařízení IO-Link připojená skrze systém Cube67 je možné konfigurovat prostřednictvím webového rozhraní Cube. Přítomnost web serveru eliminuje potřebu AOI souborů pro zařízení IO-Link. Navíc obsahuje vestavěnou funkci pro správu a diagnostiku IO-Link bez řídicího systému. V případě sběrnicových modulů MVK Metal a Impact67  je soubor IODD součástí knihovny GSDML.

Po zabudování senzorů, ventilových terminálů a dalších zařízení IO-Link do instalace se uživatel dostane do databáze prostřednictvím webového rozhraní nebo standardního inženýrského nástroje. Není třeba použít další software a zdržení způsobená např. importy jsou věcí minulosti. Integrace je dosaženo v rekordním čase.

Učte se od nás!

Murrelektronik má odpovědi na všechny vaše dotazy ohledně IO-Link. Máme výrobky a řešení pro integraci IO-Link zařízení do vašich instalací. Pokud se chcete dozvědět více, naplánujte si zastávku na jedné z našich Open House akcí nebo se k nám přidejte při nadcházejícím workshopu zaměřeného na IO-Link. Nebo potřebujte odpověď dříve? Rádi vám pomůžeme přímo u vás.

PŘÍPADOVÁ STUDIE: CUBE67 A IO LINKOVÉ ŘEŠENÍ WHITEPAPER: IO-LINK WHITE PAPER: IO LINKOVÁ ŘEŠENÍ  ROŽURA: IO LINK BY MURRELEKTRONIK

Dobrý den