Diagnostická brána Cube67 | Murrelektronik

Diagnostická brána Cube67

Diagnostika hračkou

Výhody pro zaváděcí techniky, údržbu a operátory strojů

Sběrnicový systém Cube nabízí rozsáhlé diagnostické schopnosti. Naše diagnostická brána umožňuje přístup plug & play k datům prostřednictvím ethernetového rozhraní. Takové řešení je snadné integrovat a při výskytu chyby poskytuje jasné instrukce, a tím maximalizuje dostupnost stroje.

 • Zaváděcí technici využívají diagnostickou bránu ke zkoumání topologie systému Cube a k detekci chyb v instalaci v rané fázi.

 • Servisní pracovníci jsou dočasnou instalací diagnostické brány schopni rychle zjistit chyby. Tento systém nalezne uplatnění při přejímacích testech. Permanentní instalace poskytuje informace opravářům díky vzdálenému přístupu.

 • Operátor stroje nebo systému, který využívá permanentně připojenou diagnostickou bránu, je schopný včas reagovat na potenciální výskyt problému. V ideálním případě jsou instrukce pro odstranění závady implementovány ještě před tím, než se technik vydá ke stroji. Díky tomu si s sebou může vzít konkrétní komponentu pro výměnu.

Diagnostická brána Cube67 je pomocník, který mluví vaším jazykem!

 • Dignostika a zjištění topologie bez programování
 • Jednoduchá instalace brány mezi uzlový modul a zbytek instalace Cube
 • Funguje se všemi moduly Cube67 (zpětně kompatibilní se staršími moduly)
 • Zobrazení topologie Cube nezávisle na prohlížeči a platformě, informace o diagnostice a procesních datech
 • Diagnostická paměť (logbook) pro případ přechodných chyb
 • Informace o modulech a chybové zprávy ve formě prostého textu
 • Nezávislá na sběrnicovém protokolu a řídicím PLC
 • Data poskytována ve standardu rozhraní OPC-UA – základ pro přechod na Průmysl 4.0

Vysoká rozlišovací schopnost prvního varování prostřednictvím vzdálené údržby

S Cube majitelé strojů vědí, co se s jejich instalací děje na úroni IO, vždy a všude. Díky tomu mohou proaktivně reagovat na náznaky problémů nebo slabých míst (prediktivní údržba). Procesní a diagnostická data širokého rozsahu putují do PLC nebo – nezávislá na protokolu – do diagnostické brány Cube67. Tím je zajištěna vysoká rozlišovací shopnost prvního varování v podobě vzdáleného přístupu.

Cube67 v online obchodě

Web server pro diagnostickou bránu Cube67

Uživatel má k dispozici přehled systému Cube a diagnostické brány na jednom místě: informace o připojení, napětích a proudech v systému.

Jasná vizualizace topologie systému jak v tabulkové, tak grafické formě. Zobrzení všech procesních a diagnostických dat v reálném čase.

Detailní diagnostika a systémové zprávy, včetně podrobného popisu ve formě prostého textu, vysvětlení důsledků chyb a informací vedoucích k odstranění poruchy.

Newsletter
Always up to date!