Univerzální zdroje napájení | Murrelektronik
One control circuit solution for the whole world

Jeden obvod pro všechna zařízení

Univerzální zdroje napájení

Jedno řešení řídicího obvodu pro celý svět

Požadavky na řídicí obvody se mohou značně lišit, jestliže jsou stroje a systémy navrhovány pro provoz v různých regionech na celém světě. Společnosti, které exportují velké množství strojů na mezinárodní trhy, musejí vytvářet různé koncepce pro zdroje napájení řídicích skříní. V závislosti na cílovém trhu musejí:

  • používat různé výrobky,
  • mít různé koncepce zapojení, případně
  • používat různé metody při zajišťování síťového napětí,
  • dobře se orientovat ve značném množství různých mezinárodních norem a specifikací.

Jak dodávky na mezinárodní trhy ztěžují každodenní instalace:

Na některých trzích se používá metrický systém, zatímco jinde britský, a někde se řídí podle norem IEC, zatímco jinde podle norem UL. Řešení těchto problémů stojí čas a peníze! Různé výrobky je nutno schvalovat, zkoušet jejich kompatibilitu, zapracovávat je do systému a zajišťovat jejich dostupnost ve skladech. Každý pracovník provádějící instalaci řídicích obvodů musí dobře znát různé normy a požadavky. A kromě toho mít správné díly k dispozici na správných trzích je noční můrou všech logistických pracovníků!

Řešení problému:

Koncepce univerzálních zdrojů. Jedna koncepce, kterou je možno používat jako standardní u všech strojů a systémů po celém světě bez ohledu na místo jejich instalace!

Portfolio výrobků společnosti Murrelektronik obsahuje mnoho řešení pro koncepce univerzálních zdrojů napájení. Naše výrobky mají jednotný design a získaly povolení a certifikace, které potřebujete. Byly vyvinuty a vyzkoušeny tak, aby perfektně vzájemně spolupracovaly. Naše řešení splňují mezinárodní normy, takže váš stroj nebo systém může být používán kdekoli na světě.

Výhody koncepce univerzálních zdrojů napájení od Murrelektronik:

  • Snížení počtu různých potřebných výrobků
  • Zaměstnanci potřebují znát pouze jeden systém namísto mnoha dalších
  • Omezení doby provádění inženýrských prací
  • Obvody třídy 2 dle NEC snižují dobu potřebnou pro schválení a řídicí obvody na minimum
  • Celková optimalizace nákladů na materiál a času potřebného pro montáž!
Malé stroje s nízkou spotřebou energie

Mico Pro® a integrovaný 1-fázový zdroj: Moduly Mico Pro® s výstupy třídy 2 dle NEC chrání obvody až do výkonu 100 VA. Vše, co je připojeno k tomuto obvodu, nevyžaduje schválení ze strany UL z důvodu certifikace třídy 2 dle NEC. Použití systému sledování proudu Mico Pro® s integrovaným zdrojem napájení snižuje množství potřebných certifikací od UL.

Větší stroje se zvýšenými požadavky na energii

Kombinace 3-fázového zdroje Emparro 40 A s Mico Pro®: Moduly sledování proudu Mico Pro chrání I/O moduly připojené pomocí výkonového připojení M12, které jsou namontovány na stroji.

Stáhněte si bílou knihu a schéma EPLAN

Vyplněním formuláře získáte přístup k prostoru pro stahování.

 
Vložte, prosím, výsledek matematického příkladu.
captcha
* Povinné pole
Dobrý den
Newsletter