Diagnostická brána Cube67 | Murrelektronik

8. dubna 2020

Diagnostická brána Cube67

Sběrnicový systém Cube nabízí rozsáhlé diagnostické možnosti. Nová diagnostická brána umožňuje ještě jednodušší přístup k těmto datům. Toto řešení se snadno realizuje, poskytuje jasné informace v případě poruchy a urychluje postup při odstraňování závad s výslednou maximální využitelností strojů a systémů.

Systém Cube od Murrelektronik je vysoce výkonným decentralizovaným sběrnicovým systémem, který je využíván u mnoha strojů a systémů. Má modulární strukturu a koncepce instalací přizpůsobitelné požadavkům zákazníka je možno realizovat pomocí bohaté řady vstupních modulů, výstupních modulů, smíšených modulů a širokého rozsahu funkčních modulů (např. IO-Link, RS 485, atd.). Jednokabelový systém přenáší jak komunikační data, tak napájecí napětí, takže ke čtyřem větvím každého sběrnicového uzlu je možno připojit celkem až 32 modulů. Hlavními plusovými body systému Cube jsou jednokabelový systém, plně zalité moduly, multifunkční kanály a sdružené diagnostické možnosti.
Vyhodnocování a používání diagnostických dat bylo dříve možné pouze pomocí časově náročného programování. Velmi často bylo pro každý nový systém nutno provádět ty samé kroky, protože různé ovladače vyžadovaly rozdílné diagnostické koncepce. Až dodneška tak nebylo možné dosáhnout maximálního využití diagnostických funkcí různých ovladačů. Důsledkem toho bylo to, že chyby nebylo možno identifikovat dostatečně rychle, což často vedlo i k dlouhým prostojům. To stálo čas, peníze i nervy.

  • To je však již minulostí!

Nová diagnostická brána Cube67 je praktickým modulem, který poskytuje snadný a rychlý způsob čtení diagnostických dat ze systému Cube a zprostředkování těchto dat uživateli.
Díky své masivní konstrukci a vyzkoušeným, plně zalitým modulům je tato diagnostická brána vhodná pro použití v náročných podmínkách průmyslových podniků. Je integrována do kabelu mezi sběrnicovým uzlem Cube a až čtyřmi větvemi. Standardní ethernetové rozhraní pak připojuje tuto diagnostickou bránu ke komunikační úrovni.

  • Kompletní přehled topologie

Při spuštění systému Cube přečte diagnostická brána kompletní topologii a také celý proces komunikace a všechny diagnostické zprávy. Modul připraví všechna data vizuálně a zobrazí veškeré informace nezávisle na řízení a bez potřeby dalšího softwaru, v každém vyhledávači a stejným způsobem bez ohledu na platformu. K těmto údajům může mít přístup každý uživatel v síti, například prostřednictvím rozhraní člověk-stroj, tabletu nebo počítače umístěného v řídicí stanici.
Uspořádání modulů je automaticky zobrazeno v podobě zřetelné topologie a v tabulkové formě na obrazovce. Zde probíhá výstup kompletních procesních dat, například spínacích stavů jednotlivých vstupů a výstupů. Diagnostická hlášení systému se zobrazují v topologii stejně jako v přehledné tabulkové formě.
Hlavní výhodou tohoto nástroje je diagnostická paměť (logbook), do které se ukládají tzv. tranzientní chyby, tzn. takové, které se vyskytují pouze přechodně, například při poškození kabelu ve vlečném řetězu nebo při „přehřátí“ senzoru v důsledku přímého slunečního světla působícího opakovaně v určitou dobu. V řídicím systému se přechodná chyba, která již není akutní, více nezobrazí a je považována za „odstraněnou“. A to je špatně, protože takováto chyba je často předběžným upozorněním na vážnější problém.

  • Označení modulů a chybová hlášení v prostém textu

Nástroj poskytuje přehlednou tabulku ke stažení ve formátu CSV. Tato tabulka obsahuje přehled modulů a komponent, jakož i všech vstupů a výstupů řešení instalace ke čtení. V této tabulce je možno přiřadit komponentám názvy a uchovávat označení pro všechny možné chyby pomocí prostého textu. Tato tabulka pak bude následně zpětně importována tak, aby poskytla nástroji přístup k těmto názvům a označením.
Tento topologický náhled a tato tabulka tak již neposkytují uživateli kódovaná chybová hlášení, ale jasné informace, např. „zkrat v hydraulické jednotce“ nebo „přerušení vodiče na analogovém senzoru drážky 2 přepravní jednotky“. Tyto informace pomáhají rychle nacházet jednotlivé chyby!
Aby bylo možno chyby rychle eliminovat, můžete prostřednictvím souboru CSV také do systematiky importovat příkazy pro přesná řešení, například „zavřít ventil“ nebo „vyměnit kabel“. V ideálním případě je v tabulce již uvedeno objednací číslo výměnného dílu. Odstraňování závad se tím značně urychluje.
Záznamy diagnostické brány Cube67 je možno uložit k odeslání nebo pro statistické studie. To umožňuje například počítat spínací cykly vstupů a výstupů a používat tyto informace při strukturované údržbě v cyklických intervalech. Výměnný formát umožňuje používat tato data také pro další systémy a integrovat je přímo do různých aplikací, jako jsou například ERP nebo cloudové systémy.

Potřebujete více informací? Neváhejte nás kontaktovat!

 

Poslední novinky z naší společnosti

Nové transformátory vybavené pro celosvětové použití

Výrobci strojů a systémů, kteří své produkty prodávají po celém světě, jsou dobře obeznámeni s problémem, který představují různá napětí v síti.

Přečíst více

Transformátory Murrelektronik = Správné napětí pro každou aplikaci

Transformátory musí být flexibilní, protože různé situace vyžadují různá napětí. Sortiment výrobků společnosti Murrelektronik tuto flexibilitu nabízí.

Přečíst více

MICO67 = Elektronická proudová ochrana s krytím IP67

Tak brzy, jak je nutné, ale tak pozdě, jak je možné - toto inteligentní vypínání je charakteristickým znakem naší rodiny elektronických proudových chráničů Mico. Její nejnovější…

Přečíst více

Dobrý den
Newsletter