Nová série videí Murrelektronik | Murrelektronik

22. srpna 2023

Nová série videí Murrelektronik

Prohlédněte si videa, která přibližují komponenty vhodné pro automatizaci v jakémkoliv průmyslovém odvětví!

Nová série videosnímků představuje všem, kteří se zabývají instalacemi v nejrůznějších oblastech průmyslové automatizace, konkrétní produkty a inteligentní řešení společnosti Murrelektronik a výhody jejich použití oproti jejich konvenčním alternativám.

Představí se zde například sada můstků pro inteligentní napájecí systém, který vypíná zařízení v případě zkratu nebo přetížení. V podání Murrelektronik toto řešení navíc spoří prostor oproti běžným jističům, a pomáhá tak zlepšit efektivnost provozu.

Důležitým prvkem pro bezpečnost automatizované výroby je inteligentní systém napájení, který monitoruje průběžně zátěžové a řídicí proudy a včas rozpozná kritickou situaci. Tento systém pracuje podle principu: vypnout tak brzy, jak je nutné, a přitom tak pozdě, jak je možné. Jeho konfigurace je individuální, což umožňuje online konfigurátor.

Propojení jednotlivých komponent zajišťuje kabeláž s různými typy kabelů přizpůsobenými danému konkrétnímu způsobu použití. Jejich charakteristickým rysem, tak jako u všech produktů Murrelektronik, je snadná instalace. Zvláštní video se pak podrobněji zabývá izolací kabelů z hlediska požární bezpečnosti, při zohlednění různého přístupu k požární prevenci v Evropě a USA.

Pozornost je věnována i koncovým prvkům, jakými jsou ventilové zástrčky pro ovládání elektromagnetických ventilů s konstrukcí a povrchovou úpravou a elektromagnetickou odolností vyhovující i náročnému prostředí. Dalším takovýmto prvkem je konektor k připojení asynchronních motorů s ochranou proti přepólování. Uživatelsky snadná instalace zde opět šetří čas a minimalizuje chyby.

Videa se v neposlední řadě zabývají spravovanými a nespravovanými switchi od Murrelektronik. Nespravovaný switch distribuuje signál do všech slotů Ethernetu a používá se pro jednoduché instalace plug & play nebo v případech, kdy není třeba využívat diagnostické možnosti. Spravovaný switch rovněž distribuuje signál do Ethernetu a na rozdíl od nespravovaného je nutný tehdy, je-li požadována rozsáhlá diagnostika a možnosti konfigurace sítě.

Sérií videí pak doplňují snímky rozvádějící do bližších podrobností otázky konvenční nebo funkční parametrizace bezpečnostních modulů a zatížení modulů IO.

Všechna videa si můžete prohlédnout pod tímto odkazem: Murrelektronik v praxi | Murrelektronik

 

Poslední novinky z naší společnosti

Zajistěte si spolehlivý přenos dat, napájení a signálů s konektory Murrelektronik!

Naši hrdinové konektivity jsou SKLADEM!

Přečíst více

Jak na inteligentní automatizaci?

Společnost Murrelektronik připravuje stroje a systémy na budoucnost pomocí decentralizované instalační technologie.

Přečíst více

Správné switche pro každou aplikaci

Murrelektronik zajišťuje optimalizovanou síťovou architekturu pro vaše stroje a zařízení.

Přečíst více

Dobrý den