Veletrh Amper je zrušen, ale o naše novinky určitě nepřijdete! | Murrelektronik

6. března 2020

Veletrh Amper je zrušen, ale o naše novinky určitě nepřijdete!

Ozvěte se svým obchodním zástupcům, rádi Vám předají veškeré informace.

A o co se můžete zajímat?

  • Spínané zdroje

Nejnovější generace rozvaděčových jednofázových spínaných zdrojů Emparro nabízí účinnost 95 %, která sníží ztrátový výkon a minimalizuje výdaje. K jeho pozoruhodným funkcím patří PowerBoost pro krátkodobý nárůst výkonu (na 150 %), nebo Power Limiter, který výkon naopak omezuje. Ve výbavě je i systém pro prediktivní diagnostiku.
Dosud se spínané zdroje nacházely vždy v rozvaděči, nyní je možné je přemístit do prostředí stroje, tzn. co nejblíže spotřebiči. Spínané síťové napájecí zdroje Emparro67 jsou navržené speciálně k použití mimo řídicí rozvaděč, protože dokážou odolávat i drsným podmínkám prostředí. Hybridní spínaný zdroj Emparro67 Hybrid pomocí dvou integrovaných kanálů pro kontrolu zátěžového obvodu 24 V DC sleduje proud a zajišťuje tak vysokou provozní spolehlivost. Díky rozhraní IO-Link je zajištěna transparentní komunikace.
Výkonný napájecí systém Emparro doplňuje UPS modul Emparro ACCUcontrol, který při výpadku sítě přepne bez přerušení na bateriový provoz, čímž zabrání prostojům stroje. Druhý modul Emparro Cap je záložní zdroj, který místo tradičních baterií využívá ultrakondenzátory. Ty umožňují překlenout poklesy nebo až střednědobé výpadky napětí.

  • Kompaktní moduly MICO

V komplexním napájecím systému bývají srdcem právě spínané zdroje, které elektronicky kontrolují výstupní napětí a proud. Pokud dojde ke zkratu nebo přetížení, reagují ochranné prvky (např. jističe) pomaleji než spínaný zdroj, čímž znemožní přesnou identifikaci vzniklé poruchy. To může vést ke kritickým výpadkům napájení nebo prohoření vodičů. Kompaktní moduly MICO pomáhají tyto problémy eliminovat. Monitorují proudy, signalizují mezní zatížení a detekují přetížení (při překročení nebo při zkratu bleskově odpojí postižený kanál).
Nejnovější systém MICO Pro je určen k sledování proudu. Jeho modulární konstrukce umožňuje přizpůsobit se konkrétní aplikaci. Je určen pro provozní napětí 12 a 24 V DC a vyžaduje jen minimální prostor na modul (pouze 8, 12 resp. 24 mm).
Portfolio výrobků Murrelektronik obsahuje mnoho řešení pro univerzální koncepce systémů napájení, aby spolu perfektně spolupracovaly. Navíc splňují požadavky mezinárodních norem, takže jsou použitelné na celém světě.

  • Komunikace v prostředí IP20         

Modulární koncepce sběrnicového systému Cube20 je vhodná pro potřeby moderní instalace v rozvaděči. Umožňuje snížit náklady při stavbě strojů, např. díky pružinovým svorkám je zjednodušena instalace vodičů. Decentralizovaný sběrnicový systém Cube20S nabízí kompaktní řešení šířkou pouhých 12,9 mm a bezpečnostním vstupům a výstupům pro ProfiSafe.
Malé I/O moduly SOLID67, které podporují ProfiNet a EtherNet/IP, usnadňují instalaci v terénu, a jsou vhodné pro aplikace s IO-Link senzory a akčními členy. Poskytují 8 IO-Link portů sousedících s řízeným procesem a dokážou začlenit klasické IO do systému. Díky komplexní diagnostické funkci prostřednictvím řídicí jednotky nebo integrovanému webovému serveru dokážou jednoduše odstranit závadu.

  • Koncepce pro automatizaci

Na robotických pracovištích je nutná rychlá výměna nástrojů. Ideálním řešením jsou moduly MVK Metal, které jsou vybaveny funkcí FSU (Fast Start Up) zajišťující nastavení a rozběh modulu za méně než 500 ms. Moduly MVK Metal a Impact67 perfektně spolupracují s IO-Link huby. Kombinují počet vstupů a výstupů, a zjednodušují diagnostiku.
Sběrnicový modul MVK Fusion disponuje velkou rozmanitostí. Modul ProfiNet/PROFIsafe spojuje tři základní funkce instalační techniky – standardní digitální senzory a akční členy, bezpečnostní digitální senzory a akční členy a také IO-Link. Tato inovační kombinace umožňuje nové a převratné koncepce pro automatizaci, zjednodušuje a urychluje instalace. Díky modulu MVK Fusion se výrazně snižuje složitost konfigurace (plně se provádí v inženýrském nástroji bezpečnostního řízení). Se třemi bezpečnými vstupními porty jsou sbírány signály bezpečnostních senzorů, jako jsou nouzové vypínače, světelné závory, obouruční ovládání, bezpečnostní dveře atd., až do maximální výkonnostní úrovně PLe.
Bezpečný výstupní port se dvěma bezpečnými výstupy může být konfigurován dle potřeb dané aplikace (spínání PP, PM nebo PPM) a umožňuje proto integraci nejrůznějších typů akčních členů až po dvojité ventily (do úrovně PLe). Speciální IO-Link port třídy B zajišťuje, aby bylo možné zařízení IO-Link, jako jsou ventilové ostrůvky nebo huby, jednoduchým způsobem bezpečně vypínat až do výkonnostní úrovně PLd.

  • Diagnostické možnosti

Systém Cube67+ nabízí rozsáhlé diagnostické funkce. Skládá se ze sběrnicového uzlu (umožňuje připojení k různým sběrnicím a k napájení) a mohou na něj být napojeny systémové vedení s 32 I/O moduly v délce až 60 m. Systémové vedení již obsahuje komunikaci a napájení pro moduly, senzory i akční členy.
Jde o malé multifunkční I/O moduly, které se mohou montovat v těsné blízkosti senzorů a akčních prvků, čímž se ušetří čas při instalaci a údržba má větší přehlednost. Diagnostické funkce Cube67+ zobrazují stavy na jednotlivých kanálech prostřednictvím LED, příslušné kanály mohou být vypnuty a do řídicí jednotky nebo webového serveru jsou předána chybová hlášení. Výhodou pro uživatele je maximální flexibilita díky modularitě a rozsáhlým funkcím systému.
Nová diagnostická brána DiGa systému Cube67 umožňuje jednoduchý přístup (Plug & Play) k datům prostřednictvím ethernetového rozhraní. Toto řešení se snadno implementuje a poskytuje jasné pokyny při poruše. Umožňuje tak vysokou disponibilitu stroje.
S pomocí diagnostické brány mohou technici při uvádění do provozu snadno získat přehled o topologii daného systému Cube a včas rozpoznat chyby v instalaci. Tak lze rychle lokalizovat chyby. Navíc jde o dokonalé řešení pro zkoušky při přejímce strojů. Například operátor stroje, který trvale integruje diagnostickou bránu, může včas reagovat na hrozící problémové situace.

  • Rozhraní Nexogate

Cloud společnosti Murrelektronik je úžasné místo pro inteligentní využití strojních dat – a nexogate je dokonalé rozhraní. Aktuální procesní data jsou využívána např. pro řízení výroby, pro plánování využití personálu nebo pro organizaci údržby a oprav. Odpovídající data jsou přenesena na jinou systémovou úroveň, díky čemuž mohou být jednoduchým způsobem bez komplexních rozhraní doručena do jiného systému. Předem je definováno, kteří pracovníci obdrží jaké informace. Například plánovač výroby získá informace o aktuálním výstupním výkonu určitého zařízení, naproti tomu pracovník údržby např. informace o teplotě servomotoru apod.

  • Bezpečnost na prvním místě

Pro člověka i stroj je důležitá optimální ochrana. Proto je bezpečnostní technika na prvním místě při výrobě strojů. Bezpečnostní relé MIRO SAFE+ jsou řešením právě pro dosažení vysokých bezpečnostních standardů až po Performance Level e (výkonnostní úroveň PLe) podle EN 13849-1.
Tlačítka nouzového vypnutí a resetovací tlačítka lze nyní velmi snadno integrovat do elektronických instalací. Propojení ovládacích a signalizačních zařízení se provádí pomocí předem nastaveného kabelu M12 (je 4-, 5- nebo 8pinový). Tím se obsluha vyhne riziku chybného zapojení, navíc uspoří čas. Kruhové konektory kabelů M12 umožňují jednoduché připojení stylem plug & play a jsou vhodné pro širokou škálu strojů.
Napájecí a komunikační panelové rozhraní Modlink MSDD disponuje s více než 100 000 možnými kombinacemi. Když dojde k diagnostickému nebo servisnímu případu, rozhraní (integrované v čelní stěně rozvaděče) umožňuje snadný přístup k řídicí jednotce. Výhodou je, že řídicí rozvaděč může zůstat zavřený a provoz komponent uvnitř probíhá v daném druhu krytí.
Strojní osvětlení řady Modlight Illumix zajišťuje optimální osvětlení strojů a zařízení v kvalitě denního světla pomocí bezúdržbové LED technologie s dlouhou životností. Světla jsou se svou kompaktní konstrukcí výtečným řešením i pro aplikace ve stísněných prostorech.

 

 

Poslední novinky z naší společnosti

Murrelektronik a Murrplastik společně na veletrhu AMPER 2024...

... představí svá inovativní a praktická řešení!

Přečíst více

Murrelektronik a murrplastik uzavírají strategické partnerství

Murrelektronik, specialista na decentralizovanou automatizační techniku, a murrplastik, průkopník v oblasti inteligentního kabelového managementu, se dohodli na strategickém…

Přečíst více

VARIO-X na stupni vítězů

Společnost VDE VERLAG ve spolupráci se ZVEI a Radou pro standardizaci Industrie 4.0 již poosmé udělila cenu "Industrie 4.0 Innovation Award 2023". Odborná porota nominovala 10…

Přečíst více

Dobrý den
Newsletter