Patříme mezi elitní inovátory | Murrelektronik

8. července 2019

Patříme mezi elitní inovátory

Naše společnost Murrelektronik má cit pro inovace a nyní se nám dostalo i oficiálního ocenění: jako specialista v automatizační technice patříme mezi ty nejlepší v inovační soutěži TOP 100 pro středně velké společnosti.

Ocenění v soutěži TOP 100 je udělované od roku 1993 za zvláštní inovační úsilí a nadprůměrný inovační úspěch. Řízení inovací ve středně velkých podnicích s výslednými inovačními úspěchy hodnotila porota na základě vědecké metodiky pod vedením profesora Dr. Nikolause Frankeho z Ekonomické univerzity Vídeň.
V nezávislém výběru jsme přesvědčili odbornou porotu v kategorii „Vnější orientace a otevřené inovace“. Naším cílem je optimalizovat instalace strojů a zařízení a tím zvýšit konkurenceschopnost svých zákazníků. Mezi inovační elitu jsme se dokázali dostat již podruhé: prvního ocenění se nám dostalo už v roce 2008.
Během svého téměř třičtvrtěstoletého působení jsme se stali významným a respektovaným hráčem v oblasti automatizační techniky, přičemž stěžejní disciplínou našich aktivit je decentralizace. Řídicí úroveň ve strojích a zařízeních je osvědčenými koncepcemi a novými technologiemi optimálně propojována s platformou senzorů a akčních členů. Zvláštní důraz je kladen především na otázky bezpečnostní techniky (Safety), vysoce výkonné systémy elektrického napájení a rozsáhlou nabídku síťových instalací. Murrelektronik se zaměřuje na integraci IO Link komponent a společně se svými zákazníky cílí zejména na řešení určená pro Průmysl 4.0.

Inovace jako klíč k úspěchu
My v Murrelektronik bereme inovace jako jeden ze stěžejních faktorů pro dosažení úspěchu a při vývoji nových produktů důsledně sázíme na spolupráci se zákazníky a špičkovými externími partnery. Při pravidelných „dnech inovací“ prezentujeme vybraným zákazníkům vývojové projekty a necháváme je tato řešení kriticky hodnotit. Díky tomu mají nové produkty velmi úzký vztah k praxi a jsou vhodné pro použití v široké škále průmyslových odvětví.
Přesvědčivým příkladem, že tento přístup přináší oceňované výsledky, je inteligentní systém monitorování elektrické energie Mico Pro, vyvinutý právě v úzké spolupráci s výrobci strojů a zařízení. „Tento systém monitoruje zátěžové obvody, a v případě přetížení a chyb reaguje co nejpozději, kdy je to možné, ale co nejdříve, kdy je to nutné. Tak lze prodloužit dobu provozu strojů, což je požadavek z praxe a doklad toho, jak se daří převádět inovační procesy přímo do praktických řešení, která umožňují zákazníkům okamžité zlepšení,“ vysvětluje jednatel společnosti Jürgen Zeltwanger.

Cestu mezi lídry spoluvytvářejí zákazníci
„Jsme si vědomi významu inovací jako základny pro silnou pozici na trhu. Spolupráce se zákazníky se už v minulosti ukázala jako osvědčený faktor úspěchu, a proto ji všemi silami podporujeme,“ doplňuje Jürgen Zeltwanger.
Opakované přijetí do ligy TOP 100 je podle něj i pobídkou k dalšímu budování důsledně podporované inovační atmosféry, na kterou firma klade mimořádný důraz. Jedním z důležitých milníků je v tomto směru i nedávné otevření nového vývojového střediska, do něhož jsme investovali 6,5 mil. eur.

Poslední novinky z naší společnosti

Zveme vás na Veletrh robotických příležitostí.

Přijďte se seznámit s novinkami na poli automatizace!

Přečíst více

Murrelektronik a Murrplastik společně na veletrhu AMPER 2024...

... představí svá inovativní a praktická řešení!

Přečíst více

Murrelektronik a murrplastik uzavírají strategické partnerství

Murrelektronik, specialista na decentralizovanou automatizační techniku, a murrplastik, průkopník v oblasti inteligentního kabelového managementu, se dohodli na strategickém…

Přečíst více

Dobrý den
Newsletter