Jak si poradit s modulárními instalacemi na mobilních strojích? | Murrelektronik

18. května 2021

Jak si poradit s modulárními instalacemi na mobilních strojích?

Na rozdíl od průmyslové instalační technologie nedosáhla dosud instalace zapojení vstupů a výstupů mobilních strojů standardizované, decentrální a modulární úrovně. Přečtěte si náš článek a seznamte se s naší třetí cestou, která je novou volbou pro kontruktéry a výrobce.

PRVNÍ CESTA

Obvyklý elektroinstalační systém v mobilních sériových strojích je kabelový svazek jednotlivých vodičů převzatý ze světa automobilového průmyslu. To, co ještě dobře funguje v prostoru motoru nákladního vozidla, se často u stavebního, komunálního nebo zemědělského stroje ukáže jako nevhodné. Materiály jsou nekompatibilní s použitými médii, nechráněná těsnění jednotlivých vodičů nevydrží vysokotlaké čištění.
Aby se dosáhlo určité ochrany citlivé izolace vodičů, musí být kabelové svazky náročně bandážovány, oplétány nebo instalovány v ochranných hadicích. To samozřejmě znamená zvýšené náklady a obtížnější instalaci.

DRUHÁ CESTA

Jako alternativu ke kabelovému svazku používají většinou výrobci strojů technologii průmyslové svorkovnice (maximálně IPx5) nebo dokonce technologii domovní instalace (IPx4) a z nutnosti je kombinují s konektory z automobilového průmyslu a s jednotlivými vodiči. Takové kombinace jsou však často nekompatibilní a je nutné si vypomoci tmelem, smršťovací hadicí, nebo dokonce i s izolační páskou, a k tomu zapojit velkou měrou hlavně kreativitu.
Instalace skříní je časově náročná, navíc je zapotřebí velké množství přidružených komponent. Nevyřešeným problémem v mobilních strojích je v neposlední řadě i potřeba většího prostoru pro svorkovnice.

TŘETÍ CESTA

Problematikou instalačních systémů v mobilních strojích se zabývá Data Panel, nový člen skupiny Murrelektronik. Naším cílem je poskytnout výrobcům strojů plnou podporu při projektování, instalaci a uvedení jejich stroje do provozu. Toho lze mimo jiné dosáhnout standardizovaným, zásuvným stavebnicovým systémem ze vzájemně přizpůsobených, a především velmi robustních a odolných komponent. Tento modulární systém může také uvést do souladu svět průmyslových instalací se světem automobilového průmyslu.

XTREMEDB

Jádrem řešení produktů Data Panel jsou aktivní sběrnicové moduly xtremeDB s osvědčenou připojovací technikou DT. Moduly jsou k dispozici pro komunikaci SAE J1939, CANopen nebo CAN Layer 2-B. Evropské schválení je naplánováno na druhé čtvrtletí 2021. Robustní moduly nabízejí osm slotů pro vstupní nebo výstupní signály a lze je individuálně parametrizovat. Signály senzorů lze načítat digitálně, analogově nebo jako frekvenci / čítač. Výstupy jsou k dispozici digitální, raciometrické, pulsně šířkově modulované PWM(I) nebo kompatibilní s PVG.

Sériové stroje s xtremeDB využívají výhody modulárně uspořádané, zásuvné úrovně rozšíření na nyní standardizovaném kabelovém svazku. Správu volitelných možností, požadavky zákazníků a budoucí funkční rozšíření lze najednou mnohem snáze znázornit. Menší stroje, které pracují pouze s řídicí jednotkou s displejem, lze s moduly xtremeDB bezproblémově rozšířit o plnohodnotné vstupy a výstupy.

Celkový proud až 52 A může být zajištěn ve čtyřech obvodech a zapojen centrálně. Výstupy nesou obecně až 4 A, dva digitální výstupy na každý modul mohou být zatíženy až 10 A. Všechny výstupy jsou chráněny proti přetížení a zkratu, aktuální hodnoty proudu výstupu lze číst na každý pin prostřednictvím sběrnice. Integrovaná diagnostika pomocí LED a CAN telegramu zajišťuje snazší hledání chyb. Moduly jsou adresovány pomocí zásuvných propojek v 18- pólovém DT konektoru. Velká výhoda této metody je, že v případě výměny modulu zůstává nastavení adresy v připojovacím vedení stále stejné. Náhradní modul je ihned po připojení připraven k použití, bez předchozího nastavování nebo parametrizace. Moduly xtremeDB jsou vybaveny dvěma kombinovanými senzorovými napájecími a CAN konektory, což umožňuje snadnou rozšiřitelnost. Produkty Data Panel vám nabízí profesionální řešení také pro hvězdicovou distribuci CAN.

PŘÍPOJNÁ VEDENÍ

Odpovídající přípojné kabely xtreme jsou vysoce kvalitní a vydrží po celou dobu životnosti stroje. Jsou optimální volbou, pokud je zapotřebí trvalá odolnost proti médiím, vysokotlakému čištění nebo flexibilní instalace. Systém je doplněn širokou škálou konektorů s odpovídajícími záslepkami a zakončovacími odpory. Instalace se tak stává hračkou!

Příklad z praxe - BOMAG FRÉZA NA STUDENÝ ASFALT

Frézy Bomag pro frézování za studena jsou určeny pro selektivní vyfrézování silničních krytů a podlah. V blízkosti frézovacího válce jsou instalovány čtyři moduly xtremeDB společnosti Data Panel, které trvale odolávají extrémnímu mechanickému a tepelnému namáhání, stejně jako používaným čisticím prostředkům, a dokonce i vysokotlakému čištění. Decentrální koncepce zde výrazně snižuje složitost kabelového svazku a náročnost kabelového zapojení elektroniky strojů. Další výhodou je, že přípojná rovina pokrývá širokou škálu v budoucnosti možných zákaznických volitelných doplňků a zajišťuje jejich snadnou integraci. A jaký přínos přineslo společnosti BOMAG využití produktů Data Panel? Elektroinstalace na fréze se výrazně zjednodušila, procesy spojené s integrací dalších částí jsou mnohem efektivnější a díky tomu je celý stroj výborně připraven na pro budoucí optimalizaci. 

Potřebujete další informace?
Náš specialista pro oblast mobilních strojů p. Tomáš Kulhánek je vám plně k dispozici. Jednoduše jej kontaktujte a dohodněte si osobní konzultaci. 
E-mail: tomas.kulhanek@murrelektronik.cz

Poslední novinky z naší společnosti

Zveme vás na Veletrh robotických příležitostí.

Přijďte se seznámit s novinkami na poli automatizace!

Přečíst více

Murrelektronik a Murrplastik společně na veletrhu AMPER 2024...

... představí svá inovativní a praktická řešení!

Přečíst více

Murrelektronik a murrplastik uzavírají strategické partnerství

Murrelektronik, specialista na decentralizovanou automatizační techniku, a murrplastik, průkopník v oblasti inteligentního kabelového managementu, se dohodli na strategickém…

Přečíst více

Dobrý den
Newsletter