Úsporná elektroinstalace pozvedne vaše podnikání | Murrelektronik

19. září 2021

Úsporná elektroinstalace pozvedne vaše podnikání

Zastaralé elektroinstalace vedou k pomalejšímu provozu strojů, a navíc představují konkurenční nevýhodu pro inženýrské firmy, působící v oblasti strojů a zařízení. Jsou také překážkou pro současnou nákladově efektivní výrobu.

Značný počet nesynchronizovaných komponent používaných v konstrukci strojů vede k pracnému zapojování a zdlouhavému uvádění do provozu. Často je také potřeba elektroinstalaci dodatečně rozšiřovat a upravovat. K nevýhodám patří i nedostatek prostoru v řídicí skříni a problematická rozhraní vzhledem k různým dodavatelům komponent.
Murrelektronik se zaměřuje na systémy zapojování automatizační techniky bez řídicích skříní a na decentralizovaná instalační řešení. Odborníci firmy předefinují přenos energií, signálů a dat a navrhnou řešení, která budou zákazníkům vyhovovat. Díky tomu bude plně využit potenciál v elektroinstalacích strojů a zařízení, a tím se uspoří až 30 % nákladů.

Samostatná řešení jsou jako včerejší zprávy

Zastaralé elektroinstalace výstavbu strojů a zařízení neúměrně zpomalují. V klasických instalačních řešeních se veškeré řídicí prvky do řídicích skříní, které jsou propojené se senzory a akčními členy na strojích prostřednictvím velkých svorkovnic. Kvůli velkému počtu komponent je tento systém náchylný k chybám a vyžaduje značné pracovní úsilí při montáži a uvádění do provozu.

Dalším krokem bylo přesunutí klasického paralelního zapojení z řídicí skříně na místo instalace se samostatně montovanými svorkovnicemi pro distribuci energií a dat v periferním prostoru stroje. Tím se sice poněkud sníží pracnost při instalaci, ale zase je pak v systému více zdrojů možných chyb. Ukázalo se, že odstraňování závad v případě zkratů a přepětí je zvlášť časově náročné a že běžně dochází k poruchám zapojení mezi řídicí skříní a periférií. A důsledek? Dlouhé prostoje a výpadky ve výrobě.

Systém na vaší straně

 

V rámci výzkumného projektu DESINA porovnávali vědečtí pracovníci na Technické univerzitě v Mnichově klasické instalační koncepce se systematickými decentralizovanými koncepcemi s cílem vypočítat případné úspory nákladů, které by bylo možno přechodem dosáhnout. Výsledky této studie potvrdily praktické zkušenosti společností Murrelektronik při řešení elektroinstalace ve firmách různých velikostí.

Pro dosažení úspor nákladů až o 30 % jsou zásadní zejména dva faktory:

  • decentralizovaná automatizační technika – komponenty nejsou instalovány ve skříni, ale přímo v blízkosti procesu
  • používání koordinovaných systémových modulů namísto řady jednotlivých komponent.

Využití instalačního řešení Murrelektronik přináší tyto výhody:

1. zrychlení realizace od výstavby až po spuštění,

2. úspory nákladů na instalační techniku,

3. lepší provozuschopnost s využitím pokročilé techniky,

4. kompaktní automatizační systémy s optimalizovanou diagnostikou,

5. systémy, které pracují společně a generují úspory ve všech oblastech.

 

Malé úsilí, velké výsledky

 

Pokud jde o optimalizaci nákladů, používá Murrelektronik holistický přístup: Například fáze výstavby vyžaduje pouze 10 % celkových nákladů stroje. Avšak ve stadiu výstavby je určováno 70 % celkových nákladů, protože jsou v této fázi přijímána důležitá rozhodnutí a navrhovány trasy vedení napájení, přenosu dat a signálů.

Odborníci z Murrelektronik přesně vědí, které prvky v každé pozici hodnotového řetězce omezit a dosáhnout tak optimální elektroinstalace ve strojích a zařízeních. Postupují v podle těchto zásad:

  • Během výstavby je definována instalační koncepce, která má hlavní dopad na nákladovou efektivitu stroje v  pozdější fázi.
  • Správná instalační řešení omezují složitost nakupovaných dílů, které mají ověřenou kvalitu a přitom jsou jejich dodávky spolehlivé vzhledem ke globální prodejní síti a menšímu počtu dodavatelů.
  • Decentralizovaná, úsporná a bezchybná instalace je základní know how společnosti Murrelektronik. Standardizované konektory zrychlují instalaci a snižují poruchovost.
  • Systémy Murrelektronik jsou založeny na inteligentním softwaru. To zrychluje programování, usnadňuje standardizaci a umožňuje integraci se softwarovými systémy vyšší úrovně.
  • Decentralizované I/O systémy zrychlují uvádění do provozu. Je možná i aktivace jednotlivého dílu. Modulární diagnostický systém minimalizuje pracovní zatížení při odstraňování závad.
  • Průmyslová kvalita, spolehlivý design a elektronika odolná vůči elektromagnetickému rušení zaručují dlouhodobý provoz, a to i v náročných prostředích. Díky modulární koncepci se snadno realizují následné úpravy a rozšíření.
  • Výroba těží z přesných diagnostických informací, což zlepšuje provozuschopnost stroje. Zapojování do systémů IIoT představuje další potenciál růstu produktivity. Decentralizovaná instalační technika vyžaduje méně prostoru, což uvolňuje cenný prostor pro výrobu.

Dva příklady z praxe

1. Instalační koncepce pro sladší stránky života

Švýcarská společnost Bühler AG je dodavatelem strojů pro zpracování kakaa a čokolády. Její válcovací tratě byly upraveny tak, že místo centralizovaného systému řízení strojů s klasickým bodovým zapojením byl opatřen decentralizovanou instalační koncepcí se zapojením plug and play. Díky předmontovaným kabelům a plug-in konektorům a přemístěním inteligence do  senzorů a akčních členů nebylo potřeba tolik svorek. Díky tomu se zmenšila velikost řídicích skříní na polovinu. Připojení stroje se významně zrychlilo. Zavedením sběrnicového systému Cube67 od Murrelektronik byla značně zkrácena doba instalace i uvedení do provozu. A to platí pro všech 150 strojů vyráběných ročně.

2. Úhledný balíček připravený společností Murrelektronik

Somic, německý výrobce balicích strojů, které jsou konstruovány z modulárních funkčních jednotek a tvoří jeden modulární systém. Instalační technika firmy Murrelektronik splňuje všechny požadavky na systémové technologie: Připojení modulů je jednoduché, standardizované a otevřené.

 

Ke stažení

Poslední novinky z naší společnosti

Zveme vás na Veletrh robotických příležitostí.

Přijďte se seznámit s novinkami na poli automatizace!

Přečíst více

Murrelektronik a Murrplastik společně na veletrhu AMPER 2024...

... představí svá inovativní a praktická řešení!

Přečíst více

Murrelektronik a murrplastik uzavírají strategické partnerství

Murrelektronik, specialista na decentralizovanou automatizační techniku, a murrplastik, průkopník v oblasti inteligentního kabelového managementu, se dohodli na strategickém…

Přečíst více

Dobrý den
Newsletter