Profinetové, spravované a nespravované switche | Murrelektronik

Switche

Kontinuální síťové propojení až do prostoru zařízení

Stroje a zařízení se stále více propojují v sítích. Automatizační řešení na bázi ethernetu získávají na významu, protože pomocí switchů mohou být snadno realizovány flexibilní síťové struktury. Murrelektronik nabízí vhodné komponenty pro hospodárné a účelné vzájemné síťové propojení ethernetových účastníků.

Nespravované switche pokrývají solidně základní funkce při výhodném poměru ceny a výkonu, varianty jako spravované profinetové switche nabízejí maximální rozsah funkcí. Konfekcionované připojovací kabely zabraňují chybám při instalaci a zajišťují její rychlý a efektivní průběh.

STÁHNOUT PROSPEKT

Pro každou aplikaci ten správný switch

 • Nespravované, spravované a spravované profinetové switche
 • Varianty IP 20 s přípojkou RJ45 pro využití v rozvaděči
 • Varianty IP 67 s přípojkou M12 pro využití v prostoru zařízení
 • Přenosové rychlosti: 10 / 100 / 1000 Mb / s full duplex
 •  4 / 5 / 6 / 8 / 16 portů
 • Možnost napájení switchů IP 67 přes výstupní port sběrnicových modulů

Spravovaný switch PROFINET

Spravované profinetové switche jsou vysoce výkonné řízené switche, které jsou kromě rozsáhlých síťových nástrojů vybaveny funkcemi PROFINET a certifikací PROFINET. Spojují různé sběrnicové moduly a vytvářejí tak například z lineární topologie topologii hvězdovou / stromovou. To snižuje náročnost instalace a dlouhé cesty vedení - zejména v decentrální variantě IP 67.

 • Jednoduchá implementace prostřednictvím TIA portálu pomocí souboru GSDML
 • Integrace do Step 7, TIA portálu, PC Worx 
 • Úplná integrace switche jako účastníka PROFINET
 • Při výměně přístroje se přístroj okamžitě začlení procesem pojmenování PROFINET (automatická rekonfigurace)
 • Možnost realizace kruhových struktur pomocí vytváření kruhů MRP
 • Priorizace PROFINET telegramů
 • Protokoly: DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)  
 • Možnost vzdálené údržby prostřednictvím OpenVPN
 • Certifikace UL a PROFINET</li>     <li>Profinet, Ethernet
 • IP 20 (přípojka RJ45): 4, 6 portů
 • IP 67 (přípojka M12): 5 portů

Spravované switche lite

Spravované switche lite nabízejí vedle rychlé odezvy četné síťové nástroje a možnosti konfigurace prostřednictvím integrovaného webového serveru. Sítě mohou být rychle uvedeny do provozu a chyby mohou být díky rozsáhlým diagnostickými možnostmi ihned lokalizovány.

 • Konfigurace přes webový server
 • Protokoly: DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
 • Možnost použití jako NAT switch
 • Automatické rozpoznání topologie / rozpoznání sousedů (LLDP) pro snadnou výměnu komponent
 • Možnost vzdálené údržby prostřednictvím OpenVPN
 • Priorizace PROFINET telegramů  
 • Certifikace UL
 • Profinet, Ethernet
 • IP20 (přípojka RJ45): 4, 6 portů
 • IP 67 (přípojka M12): 5 portů

Nespravované switche

Nespravované switche jsou dokonalé pro jakýkoliv druh sítí, v nichž konfigurační možnosti sítě nebo diagnostické možnosti nehrají žádnou roli. Snadno a rychle se instalují a jsou k dispozici v široké škále variant.

Nové switche Xelity se vyrábějí ve firemním sídle společnosti Murrelektronik v Oppenweileru, které je zárukou vysoce kvalitních, 100 % testovaných a technologicky progresivních produktů ve světové kvalitě.

 • Bez náročného programování
 • Plug & Play pro velmi krátké uvedení do provozu
 • Snadná výměna zařízení
 • Široká paleta variant
 • Priorizace PROFINET telegramů
 • Profinet, ethernet, Ethernet/IP
 • Certifikace UL
 • Řada Xelity „Made in Germany“!
 • IP 20 (přípojka RJ45): 4, 6, 8, 16 portů
 • IP 67 (přípojka M12): 4, 8 portů
Automatické pojmenování
Bezpečný vzdálený přístup
DCP
LLDP
MRP
NAT
Priorizace Profinet
RSTP
SNMP
Automatické pojmenování
 • Možná výměna zařízení bez pomůcek / inženýrských nástrojů
 • Řídicí systém přidělí na základě konfigurace každému zařízení v rámci topologie název pro systém PROFINET.
 • Při výměně zařízení bude náhradní přístroj „rozpoznán“ a automaticky nakonfigurován.
 • Úspora času při obnovování provozu – není nutná žádná nová ruční konfigurace.
 • Pouze u spravovaných switchů PROFINET
Open VPN – Bezpečný vzdálený přístup
 • Vytvoření virtuální privátní sítě (VPN) pomocí šifrovaného připojení TLS
 • Pouze u spravovaných switchů PROFINET a lite
Discovery and Configuration Protocol
 • Součást PROFINET Protocol Suite
 • Pro rozpoznání zařízení, identifikaci informací o zařízení a nastavení parametrů zařízení, jako je IP adresa a jméno pomocí inženýrského nástroje a řídicí jednotky. 
 • Pro přidělování IP adres a jmen jednotlivých účastníků v I/O systému PROFINET.
 • Pouze u spravovaných switchů PROFINET
Link Layer Discovery Protocol
 • Informace o ostatních účastnících jsou uloženy v tabulkách sousedů (přístupné všem účastníkům).
 • Pokud některý účastník vypadne, je jeho absence zaznamenána systémem rozpoznání okolních zařízení a ohlášena.
 • Pouze u spravovaných switchů PROFINET a lite
MRP
 • Spravované profinetové switche mohou být integrovány do kruhové sítě jako slave účastník.
 • Vyšší odolnost proti výpadku díky redundantnímu kabelovému propojení.   
 • V případě přerušení vedení nebo výpadku účastníka budou ostatní účastníci obslouženi z druhé strany kruhu. 
 • Pouze u spravovaných profinetových switchů
Network Address Translation
 • Oddělením oblastí IP adres zabraňuje konfliktům adres při síťovém propojování sériových strojů
 • Pouze server, který je dotazován, může vytvořit datovou komunikaci se strojem. Další servery, které odesílají data do switche, budou blokovány bránou firewall.
 • Současně zabraňuje síťovému útoku.
 • Pouze u spravovaných switchů lite
Priorizace Profinet
 • Pro datové pakety PROFINET se v rámci sítě stanovují priority a jsou díky tomu přenášeny pomocí switchů bezpečněji.  
 • Vyšší výkon díky zaměření na data důležitá pro aplikace v reálném čase
 • Funkce integrovaná ve všech switchých Murrelektronik
Rapid Spanning Tree Protocol
 • Zaručuje vysokou dostupnost sítě díky vědomému řízení komunikačních cest.
 • Redundantní cesty jsou deaktivovány a pouze v případě selhání hlavní cesty znovu aktivovány.
 • Oproti protokolu STP nedochází k výpadku celé struktury sítě, ale pouze přechodně vadných, nedostupných cest.
 • Pouze u spravovaných switchů PROFINET a lite.
Simple Network Management Protocol
 • Pro centrální řízení účastníků sítě
 • Jednotná komunikace mezi monitorovanými zařízeními a monitorovací stanicí
 • Pouze u spravovaných switchů PROFINET a lite
Newsletter
Always up to date!