Optočleny, optoelektronický spínací signál | Murrelektronik

Optočleny

Optoelektronické spínací komponenty

Několik milionů spínacích cyklů bez jakéhokoliv opotřebení

Optočleny se používají jako oddělovací a vazební členy v řídicích úlohách. Protože přenášejí spínací signál mezi vstupem a výstupem optoelektronicky, nedochází u nich k opotřebení.

Charakteristické vlastnosti produktu

  • Dlouhá životnost
  • Žádné mechanické opotřebení
  • Žádné doby odskoku
  • Nejkratší spínací časy
  • Minimální výkon potřebný pro ovládání
  • Žádné spínací zvuky
  • Varianty se spínacím proudem až 10 A při šířce pouhých 6,2 mm
  • Varianty se spínacími frekvencemi až do 500 kHz
  • Odolnost proti rázům a vibracím
  • Odolnost proti elektromagnetickým vlivům
Celosvětové použití
LED indikátor stavu
Přípojná technika
Murrelektronik piktogram celosvětové aplikace
Rozsáhlá certifikace

Moduly společnosti Murrelektronik disponují mnoha certifikáty. Tato skutečnost umožňuje celosvětové použití a je obzvláště důležitá pro společnosti silně zaměřené na export.

Murrelektronik piktogram stavová LED
Informace přehledně

S vestavěnými LED pro indikaci stavu a snadnou diagnostiku.

Mnoho alternativ

K dispozici jsou četné varianty přípojné techniky, například šroubovací nebo pružinová technika či obzvlášť časově úsporná pružinová technika Push-In. Tato rozmanitost umožňuje zvolit pro danou aplikaci tu nejvhodnější variantu.

Mohlo by vás také zajímat

Newsletter
Always up to date!