MICO+ inteligentní distribuce proudu | Murrelektronik

MICO+

Inteligentní distribuce proudu

Sledování, rozpoznání chyb, vypnutí

MICO+ je inteligentní systém elektrického napájení společnosti Murrelektronik pro aplikace v oblasti 24 a 48 V DC. Vypínací chování je koncipováno tak, aby vypínalo tak brzy, jak je nutné, ale tak pozdě, jak je možné. Moduly sledují proudy až na čtyřech kanálech, signalizují mezní zatížení a zareagují důsledně při zkratu nebo přetížení.

Elektronická kontrola zátěžového obvodu pro 24 a 48 V DC

  • 4 výstupní kanály
  • Nastavitelná rozmezí proudu
  • Vzdálené zapínání a vypínání prostřednictvím signálu 24 nebo 48 V DC (v závislosti na zařízení)
  • Hromadný sdělovací kontakt
  • Minimální ztráta výkonu
  • Nezávislost na teplotě
  • Optimální vypínací chování: Tak brzy, jak je nutné, ale tak pozdě, jak je možné.
Celosvětové použití
Flexibilní zapínání a vypínání
Hledání závad
Integrovaný mùstkový systém
Kaskádované zapnutí
Pružinová přípojná technika
Včasné varování při 90 %
Zapínací kapacita
Murrelektronik piktogram celosvětové aplikace
Rozsáhlá certifikace

Moduly společnosti Murrelektronik disponují mnoha certifikáty. Tato skutečnost umožňuje celosvětové použití a je obzvláště důležitá pro společnosti silně zaměřené na export.

Murrelektronik piktogram zapínání a vypínání flexibilně
Aktivace kanálů jednotlivě

Každý kanál lze samostatně deaktivovat a znovu zapnout stisknutím tlačítka.

Uložení provozního stavu

Modul ukládá provozní stav každého kanálu, a to i po resetování napětí. Tím je usnadněno hledání chyb, například po situaci nouzového vypnutí.

Snížená náročnost kabelové instalace

S integrovaným můstkovým systémem lze bez náročné instalace jednotlivých vodičů vzájemně propojit několik modulů MICO. Tím se snižuje náročnost práce a možnost vzniku chyb.

Murrelektronik piktogram odložený start
Zabraňte zapínacím špičkám

Pomocí časově zpožděného (kaskádovaného) zapojení jednotlivých proudových obvodů zabraňuje MICO nežádoucím zapínacím proudovým špičkám. Díky tomu lze použít napájecí zdroje s minimálním výstupním proudem.

Bez nutnosti údržby a odolné proti vibracím

Připojovací svorky v pružinovém provedení umožňují velmi rychlou instalaci. Nevyžadují žádnou údržbu a jsou odolné proti vibracím. Odpadají intervaly údržby pro dotahování šroubových svorek.

Murrelektronik piktogram varovné upozornění
Včasné předcházení výpadkům

Dosažení 90 % zátěžového proudu, nastaveného pro daný kanál, bude signalizováno výstražným hlášením. Tak lze včas předejít výpadku kanálů v důsledku zvýšené spotřeby proudu během provozu, například při opotřebení ventilů nebo motorů.

Až 20 000 µF

Na každém kanálu lze spouštět až 20 000 µF. Tak je možné snadno sledovat řadu silně kapacitních zátěží.

Mohlo by vás také zajímat

Dobrý den
Newsletter