MICO Basic, inteligentní distribuce proudu | Murrelektronik

MICO Basic

Inteligentní distribuce proudu

Sledování, rozpoznání chyb, vypnutí

MICO je inteligentní systém elektrického napájení společnosti Murrelektronik pro aplikace v oblasti 24 V DC. Vypínací chování je koncipováno tak, aby vypínalo tak brzy, jak je nutné, ale tak pozdě, jak je možné. Moduly jsou vhodné pro aplikace, při nichž se jistí mnoho senzorů a akčních členů s podobnými nároky. Proudové rozsahy jsou pevně nastavené. Kompaktní moduly sledují čtyři nebo osm kanálů se 2, 4 nebo 6 A.

Elektronická kontrola zátěžového obvodu pro 24 V DC

  • 4 nebo 8 výstupních kanálů
  • Pevně nastavené vypínací proudy (2, 4 nebo 6 A)
  • Velmi prostorově úsporné (o 66 % menší potřebný prostor v porovnání s jističi)
  • Vzdálené zapínání prostřednictvím signálu 24 V DC
  • Hromadný sdělovací kontakt
  • Minimální ztráta výkonu
  • Nezávislost na teplotě
  • Optimální vypínací chování: tak brzy, jak je nutné, ale tak pozdě, jak je možné
Celosvětové použití
Hledání závad
Integrovaný mùstkový systém
Kaskádované zapnutí
Pružinová přípojná technika
Včasné varování při 90 %
Zapínací kapacita
Murrelektronik piktogram celosvětové aplikace
Rozsáhlá certifikace

Moduly společnosti Murrelektronik disponují mnoha certifikáty. Tato skutečnost umožňuje celosvětové použití a je obzvláště důležitá pro společnosti silně zaměřené na export.

Uložení provozního stavu

Modul ukládá provozní stav každého kanálu, a to i po resetování napětí. Tím je usnadněno hledání chyb, například po situaci nouzového vypnutí.

Snížená náročnost kabelové instalace

S integrovaným můstkovým systémem lze bez náročné instalace jednotlivých vodičů vzájemně propojit několik modulů MICO. Tím se snižuje náročnost práce a možnost vzniku chyb.

Murrelektronik piktogram odložený start
Zabraňte zapínacím špičkám

Pomocí časově zpožděného (kaskádovaného) zapojení jednotlivých proudových obvodů zabraňuje MICO nežádoucím zapínacím proudovým špičkám. Díky tomu lze použít napájecí zdroje s minimálním výstupním proudem.

Bez nutnosti údržby a odolné proti vibracím

Připojovací svorky v pružinovém provedení umožňují velmi rychlou instalaci. Nevyžadují žádnou údržbu a jsou odolné proti vibracím. Odpadají intervaly údržby pro dotahování šroubových svorek.

Murrelektronik piktogram varovné upozornění
Včasné předcházení výpadkům

Dosažení 90 % zátěžového proudu, nastaveného pro daný kanál, bude signalizováno výstražným hlášením. Tak lze včas předejít výpadku kanálů v důsledku zvýšené spotřeby proudu během provozu, například při opotřebení ventilů nebo motorů.

Až 20 000 µF

Na každém kanálu lze spouštět až 20 000 µF. Tak je možné snadno sledovat řadu silně kapacitních zátěží.

Mohlo by vás také zajímat

Dobrý den
Newsletter