Mico Pro® systém sledování proudu | Murrelektronik

Mico Pro®

Flexibilní sledování proudu 24 V DC

Maximálně modulární provedení

Mico Pro je inovativní systém sledování proudu společnosti Murrelektronik pro aplikace na 12 a 24 V DC s patentovaným vypínacím chováním. Modulární konstrukce umožňuje přizpůsobit systémy přesně konkrétní aplikaci, což poskytuje příznivý poměr nákladů a užitku při maximální úspoře prostoru. Patentované vypínací chování zajišťuje maximální disponibilitu stroje. Další výhodou je integrovaná koncepce pro distribuci potenciálu, která výrazně redukuje elektroinstalaci v rozvaděči.

Vybírat lze přitom mezi moduly s jedním, dvěma nebo čtyřmi výstupními kanály. U „fixních modulů“ jsou vypínací proudy (2, 4, 6, 8, 10 a 16 A) pevně nastaveny, takže jde o řešení odolné proti manipulaci. U „flexibilních modulů“ lze nastavit vypínací proud od 1 do 10 A, resp. od 11 do 20 A jednoduchým stisknutím tlačítka. Moduly se vyznačují minimálními prostorovými požadavky 8, 12 a 24 milimetrů.

Na každý kanál lze nabíjet vysokou zapínací kapacitu až 30 000 µF. Tak je možné snadno sledovat řadu silně kapacitních spotřebičů.<br /> Mico Pro lze instalovat kaskádovitě. To znamená, že na jeden kanál Mico s vypínacím proudem více než 10 A lze připojit další stanici Mico Pro při plné selektivitě. Zejména pro aplikace s decentralizovanou koncepcí rozvaděče jde o významnou výhodu poměru nákladů a instalace.

Full power – Mico Pro s integrovaným elektrickým napájením

Nové napájecí zdroje s výstupním proudem 5 nebo 10 A mohou být integrovány přímo do stanic Mico Pro®. Přispívají k úspoře prostoru v rozvaděči, protože nahrazují napájecí modul. Jeho úkoly (sumární chybové hlášení, včasné varování při 90 procentech, řídicí signál pro vzdálenou údržbu) přebírají napájecí zdroje jedna ku jedné. Při paralelním režimu je přitom možné napájet až 20 A. Energetická účinnost je vysoká, v důsledku toho zůstávají teploty rozvaděče nízké. Prostřednictvím praktických zásuvných můstků se napájecí zdroje několika pohyby bez náročné kabeláže snadno propojí se sledovacími moduly.

Sestavte si vlastní Mico Pro online.

Inteligentní systém monitorování napájení společnosti Murrelektronik lze sestavit individuálně tak, aby pro danou aplikaci přinášel nejvyšší užitek. Nový online konfigurátor tuto práci projektantovi usnadňuje.

ONLINE KONFIGURÁTOR MICO PRO

Mico Pro® pøedstavuje:

  • Modularita - s pøesností až do posledního kanálu
  • Integrovaná koncepce rozdìlení potenciálu - pro výrazné zjednodušení elektroinstalace v rozvadìèi
  • Praktická manipulace - montáž bez použití náøadí
  • Diagnostika - na místì nebo prostøednictvím øídicí jednotky
  • Kanálovì pøesné spínání - nahrazuje propojovací rovinu
Celosvětové použití
Hledání závad
Kaskádované zapnutí
Můstkový systém
Svorky Push-in
Včasné varování při 90 %
Murrelektronik piktogram celosvětové aplikace
Rozsáhlá certifikace

Moduly společnosti Murrelektronik disponují mnoha certifikáty. Tato skutečnost umožňuje celosvětové použití a je obzvláště důležitá pro společnosti silně zaměřené na export.

Uložení provozního stavu

Modul ukládá provozní stav každého kanálu, a to i po resetování napětí. Tím je usnadněno hledání chyb, například po situaci nouzového vypnutí.

Murrelektronik piktogram odložený start
Zabraňte zapínacím špičkám

Pomocí časově zpožděného (kaskádovaného) zapojení jednotlivých proudových obvodů zabraňuje MICO nežádoucím zapínacím proudovým špičkám. Díky tomu lze použít napájecí zdroje s minimálním výstupním proudem.

Snadné propojení s MICO

MB Redundancy Balance může být pomocí integrovaného můstkového systému přímo a bez náročné kabelové instalace kombinován s elektronickou kontrolou zátěžového obvodu MICO. Instalace je velmi rychlá a lze se tak vyhnout chybám v zapojení. Můstkový systém má vysokou proudovou zatížitelnost až 40 A.

Významná úspora času

Pružinové svorkové konektory jsou navrženy tak, aby bylo možné do nich připojovací kabely snadno rukou zepředu zasunout. Spojení je trvalé a není třeba jej nikdy dotahovat. Jedná se o snadný způsob vytvoření bezpečného připojení při zkrácení doby instalace.

Murrelektronik piktogram varovné upozornění
Včasné předcházení výpadkům

Dosažení 90 % zátěžového proudu, nastaveného pro daný kanál, bude signalizováno výstražným hlášením. Tak lze včas předejít výpadku kanálů v důsledku zvýšené spotřeby proudu během provozu, například při opotřebení ventilů nebo motorů.

Mohlo by vás také zajímat

Dobrý den
Newsletter