Spínaný zdroj Emparro® | Murrelektronik

Emparro®

Premium Power

Spínané zdroje pro regulované elektrické napájení

Spínané zdroje Emparro společnosti Murrelektronik vykazují působivou účinnost až 95 %. Každý procentní bod účinnosti navíc šetří ve vašem zařízení peníze a zvyšuje několikanásobně disponibilitu stroje.

Účinnost až 95 %

  • Power Boost 150 % po dobu nejméně 4 sekund
  • Kovové pouzdro s optimálními vlastnostmi EMC
  • Pokles výkonu až při 60 °C
  • Minimální šířka
  • Dlouhá doba přemostění výpadku sítě
  • Se sedmi variantami řešení pro mnoho aplikací
  • Trvalá odolnost proti přetížení 20 %
Current Limiter
Power Boost
Vstupní napětí
Vysoká hodnota MTBF
Účinnost
Ochrana před poškozením přetížením

V případě přetížení je výstupní napětí řízeno konstantním proudem. Proud je omezen na 100 % jmenovitého proudu (nebo 150 % v režimu PowerBoost). To spolehlivě chrání spínaný zdroj před poškozením v důsledku přetížení.

Murrelektronik piktogram power boost
Funkce pro pomoc při startu

V době, která je zapotřebí pro start větších zátěží a kapacit, dodává zařízení až 150 % výkonu. Díky tomu není nutné žádné další zařízení.

Použití po celém světě

Díky širokému rozmezí vstupního napětí je Emparro ideální pro celosvětové použití.

Vysoká hodnota MTBF

Emparro má velmi vysokou hodnotu MTBF. MTBF je zkratka pro mean time between failures, tedy střední dobu mezi chybami.

Murrelektronik piktogram efektivita
Vysoce efektivní

Minimální ztrátový výkon zajišťuje trvale snížené provozní náklady. Velmi malé odpadní teplo zajišťuje dlouhou životnost přístrojů samotných i okolních komponent. Kompaktní rozvaděče mohou být díky nižší produkci tepla konstruovány menší.

Mohlo by vás také zajímat

Dobrý den
Newsletter