Spínaný zdroj Emparro HD - Heavy Duty | Murrelektronik

Emparro HD – Heavy Duty

Ideální pro náročná prostředí

Spínaný zdroj Emparro HD je určen pro použití v obzvláště náročných prostředích, kde je zárukou spolehlivého napájení.

Přednostní oblastí využití Emparro HD jsou aplikace, kde jsou napájecí zdroje sice umístěny v rozvaděči, přesto jsou však vystaveny rozmanitým vnějším vlivům, například na spreaderech (zdvižná zařízení pro překládku kontejnerů), na stavebních jeřábech nebo zařízeních provozní manipulační techniky. Napájecí zdroje se často nacházejí na pohybujících se součástech, jsou vystaveny vysokým indukčním napětím nebo povětrnostním vlivům, například extrémním teplotám nebo vysoké vlhkosti vzduchu.

Emparro HD poskytuje elektrický proud spolehlivě v extrémních podmínkách

  • Vysoká odolnost proti vibracím a nárazům díky kompletnímu zalisování a kompaktní konstrukci
  • Maximální odolnost proti přepětí jako účinná ochrana proti špičkám indukčního napětí nebo úderům blesku v blízkém okolí
  • Připojení bez použití nástrojů díky velkoryse dimenzovaným svorkám
  • Vysoká účinnost i při extrémních teplotách od -40 až do +80 °C

Mohlo by vás také zajímat

Newsletter
Always up to date!