Emparro67 - decentrální spínané zdroje | Murrelektronik

Emparro67

Spínané zdroje pro decentralizované instalační koncepce

Napájení přímo u spotřebiče

Spínané zdroje Emparro67 jsou určeny speciálně pro použití v prostoru průmyslového zařízení mimo rozvaděč. Odolávají extrémním okolním podmínkám. Ztráty ve vedení se značně snižují, protože zdroje jsou umístěny přímo u spotřebiče a převod napětí z 230 V AC na 24 V DC probíhá až přímo na místě. Náklady na energii proto klesají. Vedlejším efektem je, že rozvaděče mohou být konstruovány menší.

Důsledná decentralizace

  • Minimální výkonové ztráty
  • Vysoká účinnost až 94,2 %
  • Aktivní PFC
  • Až do okolní teploty 85 °C
  • Mimořádně robustní, plně zalisované pouzdro (IP 67)
  • Při dotyku vždy bezpečné i při plném zatížení
  • Velmi ploché, kompaktní provedení
Current Limiter
Krytí IP67
Power Boost
Vstupní napětí
Vysoká hodnota MTBF
Účinnost
Ochrana před poškozením přetížením

V případě přetížení je výstupní napětí řízeno konstantním proudem. Proud je omezen na 100 % jmenovitého proudu (nebo 150 % v režimu PowerBoost). To spolehlivě chrání spínaný zdroj před poškozením v důsledku přetížení.

Murrelektronik piktogram krytí IP
Odolné vůči vlivům prostředí

Komponenta je prachotěsná, chráněná proti dotyku a proti dočasnému ponoření (30 minut při jednom metru sloupce vody).

Murrelektronik piktogram power boost
Funkce pro pomoc při startu

V době, která je zapotřebí pro start větších zátěží a kapacit, dodává zařízení až 150 % výkonu. Díky tomu není nutné žádné další zařízení.

Použití po celém světě

Díky širokému rozmezí vstupního napětí je Emparro ideální pro celosvětové použití.

Vysoká hodnota MTBF

Emparro má velmi vysokou hodnotu MTBF. MTBF je zkratka pro mean time between failures, tedy střední dobu mezi chybami.

Murrelektronik piktogram efektivita
Vysoce efektivní

Minimální ztrátový výkon zajišťuje trvale snížené provozní náklady. Velmi malé odpadní teplo zajišťuje dlouhou životnost přístrojů samotných i okolních komponent. Kompaktní rozvaděče mohou být díky nižší produkci tepla konstruovány menší.

Mohlo by vás také zajímat

Newsletter
Always up to date!