Jak na skryté náklady v průmyslových instalacích? | Murrelektronik

31. května 2022

Jak na skryté náklady v průmyslových instalacích?

Již v počátečních fázích přípravy projektu se vyskytují skryté náklady na elektroinstalace. Lze je eliminovat volbou systémově orientovaných koncepcí, které využívají decentralizované automatizační technologie. Existují různé scénáře, které pomáhají určit, jaké metody nejlépe vyhovují individuálním potřebám strojních inženýrů a jak zároveň dosáhnout větší standardizace a vyšší efektivity v rámci elektrické instalace. Tyto scénáře mohou také snížit náklady na instalaci až o 30 %.

Tyto scénáře jasně ukazují, že elektroinstalační technologie se musí vědomě přesunout do zorného pole inženýrů a osob odpovědných za celkové náklady a nebýt pouze vedlejším efektem.
Donedávna ve strojírenství převládala klasická „hra na instalační řešení“. Celá řídicí technika byla umístěna v rozvaděči a snímače i akční členy byly připojeny v terénu. Mnoho jednotlivých komponent, jejichž kompatibilita šla ruku v ruce s náchylností systému k chybám, znamenalo nákladnou instalaci a uvedení do provozu, ke kterému docházelo u každého stroje. Standardizované zástrčkové spoje byly vzácností, a pokud vůbec existovaly, musely se montovat ručně.
Napájení a data byla distribuována na periferii stroje pomocí samostatných svorkovnic. Klasické paralelní zapojení se tak přesunulo z rozvaděče do pole. Přestože se mírně zlepšila náročnost instalace, zdroje chyb se zvýšily v důsledku dalších koncových úrovní. Kromě matoucího a časově náročného řešení problémů v případě zkratů a přetížení se často vyskytovaly chyby v zapojení mezi rozvaděčem a periferiemi. Výsledkem byly dlouhé prostoje a ztráty ve výrobě.
V současné době se úroveň IO přednostně umisťuje přímo do blízkosti senzorů a akčních členů, což výrazně snižuje velikost rozvaděče. Výhody plynou ze zásuvných systémových komponent a testovaných konektorů s proměnlivou délkou kabelu, které jsou odolné proti vibracím a mají krytí IP67. Elektrická montáž je méně složitá a zabere podstatně méně času. Chyby v zapojení jsou eliminovány, což šetří čas a nervy při uvádění do provozu.
A zítra? Bez ohledu na to, jak daleko do budoucnosti se podíváte – bez systémového přístupu a cílené instalační technologie lze jen těžko dosáhnout znatelných úspor nákladů. Koncepty a systémové komponenty společnosti Murrelektronik přizpůsobené na míru nejen snižují celkové náklady až o 30 %, ale také zvyšují technologickou úroveň díky inovativním diagnostickým funkcím - ideální přidaná hodnota jak pro výrobce strojů, tak pro  provozovatele.

Rozpoznejte správné řešení, minimalizujete tím další náklady!

Všichni, kdo jsou ve společnosti zodpovědní za náklady, přispívají ke snížení celkových nákladů na elektrické připojení strojů pomocí ucelených systémových přístupů a cílené instalační techniky - od nákupu, přes projektování a elektrickou instalaci až po uvedení do provozu. Na každé pozici existuje potenciál pro to, aby instalační technologie byla považována za základní prvek ekonomické efektivity, díky němuž je plánování, výstavba a výroba flexibilnější, jednodušší a v konečném důsledku efektivnější. 
Lze racionalizovat plánování projektu pomocí zásuvné instalace v poli s krytím IP67 namísto složitých svorkovnic? Umožňuje menší počet dodavatelů se standardizovanými a předem smontovanými komponenty koordinované systémové řešení? Mohou být moduly I/O PLC nahrazeny decentralizovanými moduly I/O sběrnice? Lze se vyhnout záměně kabelových svazků a kabelových tras s rozvodnými skříněmi v bezprostřední blízkosti snímačů a akčních členů? Jsou zásuvné, pevně zalité kabelové spoje namísto jednotlivých vodičů na připojovacích svorkách navrženy tak, aby montáž, servis a údržba byly rychlejší a bezchybné? Jaký vliv má snadno interpretovatelný diagnostický koncept na zvýšení dostupnosti systému pro obsluhu stroje?

Konektivita jako klíčová technologie

Díky systémovému pohledu na věc otevírá efektivní instalační technika na míru obrovské možnosti úspor, které se nabízejí jako pomoc při rozhodování. Jedná se o přístupy, které spadají do kompetence různých inženýrů a specialistů zabývajících se mechatronikou, ale také ukazují managementu a představenstvu, jak se vyhnout skrytým nákladům. 
Z pohledu společnosti Murrelektronik nabízí systémová koncepce možnosti a potenciál, které dosud nebyly plně využity. Jejich identifikace společně se zákazníkem a jejich zviditelnění zvyšuje dostupnost stroje, často ve spojení se zjednodušenou technologií instalace a inteligentními diagnostickými funkcemi. Důležité je, abychom se na tento systém podívali z perspektivy odborníků ze společnosti Murrelektronik a vyzkoušeli, kde se jednoznačně projeví slibované výhody, jak ušetřit 30 % nákladů. Toto porozumění umožňuje prověřit instalační technologii vlastních elektrokonstruktérů a techniků uvádění do provozu a začít tak optimalizovat budoucí projekty.

Poslední novinky z naší společnosti

Zveme vás na Veletrh robotických příležitostí.

Přijďte se seznámit s novinkami na poli automatizace!

Přečíst více

Murrelektronik a Murrplastik společně na veletrhu AMPER 2024...

... představí svá inovativní a praktická řešení!

Přečíst více

Murrelektronik a murrplastik uzavírají strategické partnerství

Murrelektronik, specialista na decentralizovanou automatizační techniku, a murrplastik, průkopník v oblasti inteligentního kabelového managementu, se dohodli na strategickém…

Přečíst více

Dobrý den
Newsletter