Cube67, modulární sběrnicový systém | Murrelektronik

Cube67

Modulární sběrnicový systém

Ekonomické připojení senzorů a akčních členů

Cube67 je oceňovaný, modulární sběrnicový systém společnosti Murrelektronik. Lze jej obzvláště přesně přizpůsobit konkrétním požadavkům instalačního řešení. Charakteristickým znakem Cube67 jsou zásuvné přípojky, robustní provedení, zalisované moduly a také multifunkční vstupy a výstupy. Moduly jsou instalovány v blízkosti procesu. Hybridní kabel zajišťuje připojení ke sběrnicovému uzlu a přenáší data i energii.

Mnoho variant díky rozmanitosti modulů

  • Sběrnicové uzly pro všechny běžné sběrnicové systémy
  • Až 32 modulů pouze s jednou uzlovou adresou
  • Délky větví až 2 x 30 metrů
  • Hvězdová struktura aplikace
  • Rozmanité moduly pro přenos analogových, digitálních a sériových signálů
  • Více než 80 funkčně různých modulů Cube67
Krytí IP67
Machine Option Management (MOM)
Změna řízení bez změny systému
Murrelektronik piktogram krytí IP
Odolné vůči vlivům prostředí

Komponenta je prachotěsná, chráněná proti dotyku a proti dočasnému ponoření (30 minut při jednom metru sloupce vody).

Murrelektronik piktogram machine option management
Koncepce pro všechny varianty

Stroje a zařízení se často liší pouze ve volitelných prvcích. U Machine Option Management (MOM) probíhá projektování hardwaru a softwaru pouze jednorázově na bázi standardizované plné konfigurace. Na reálném stroji se pak aktivují pouze skutečně použité komponenty. Tím se podstatně zjednodušuje uvedení do provozu

Murrelektronik piktogram změňte sběrnici, ne systém
Minimální inženýrská náročnost

Použitím vhodného sběrnicového uzlu mohou být instalační koncepce na bázi Cube20 a Cube67 snadno integrovány do nadřazených sběrnicových systémů. Inženýrská náročnost je nízká, protože periferní I/O zařízení na druhé straně sběrnicového uzlu mohou být ve všech strojích a zařízeních navržena stejným způsobem.

Mohlo by vás také zajímat

Newsletter
Always up to date!