Cube20, I/O systém pro rozvaděče | Murrelektronik

Cube20

I/O systém pro rozvaděč

488 I/O bodů na 90 centimetrech

Cube20 je modulární sběrnicová I/O stanice pro rozvaděč, kterou lze provozovat ve spojení s Cube67. Díky kompaktním modulům s vysokou kapacitou až 32 kanálů se výrazně zredukuje práce v rozvaděči. Až 488 I/O bodů na šířce pouhých 90 centimetrů poskytuje úsporu prostoru v rozvaděči.

Sběrnice v rozvaděči s dveřmi do prostoru zařízení

  • Komponenty rozhraní pro přechod na Cube67
  • Bezúdržbové pružinové svorky
  • Různé potenciálové skupiny díky galvanickému oddělení
  • Transparentní přípojné svorky s LED pro snadnou lokalizaci chyb
  • Až 15 modulů pouze s jednou uzlovou adresou
  • Až 10 metrů délky větve pro moduly Cube67
Machine Option Management (MOM)
Změna řízení bez změny systému
Murrelektronik piktogram machine option management
Koncepce pro všechny varianty

Stroje a zařízení se často liší pouze ve volitelných prvcích. U Machine Option Management (MOM) probíhá projektování hardwaru a softwaru pouze jednorázově na bázi standardizované plné konfigurace. Na reálném stroji se pak aktivují pouze skutečně použité komponenty. Tím se podstatně zjednodušuje uvedení do provozu

Murrelektronik piktogram změňte sběrnici, ne systém
Minimální inženýrská náročnost

Použitím vhodného sběrnicového uzlu mohou být instalační koncepce na bázi Cube20 a Cube67 snadno integrovány do nadřazených sběrnicových systémů. Inženýrská náročnost je nízká, protože periferní I/O zařízení na druhé straně sběrnicového uzlu mohou být ve všech strojích a zařízeních navržena stejným způsobem.

Mohlo by vás také zajímat

Newsletter
Always up to date!