Impact67, kompaktní sběrnicový modul | Murrelektronik

Impact67

Kompaktní sběrnicový modul pro senzory a akční členy

Zaměření na hospodárnost

S pomocí Impact67 je možné realizovat sběrnicová řešení se základními funkcemi za příznivé náklady. Moduly této řady jsou k dispozici s mnoha sběrnicovými protokoly. Impact67 má zásuvné přípojky, diagnostické možnosti a je těsný v souladu s krytím IP 67.

Hospodárná decentralizace

  • Krátká I/O vedení k akčním členům a senzorům
  • Snadná instalace díky technice zásuvných přípojek
  • Předdefinované vstupy a výstupy pro snadné projektování
Diagnostika
Krytí IP67
Vypnutí jednotlivých kanálù
Murrelektronik piktogram diagnostika
Rozsáhlé diagnostické možnosti

Možné závady, jako je přetížení, zkrat senzoru nebo porušení kabelu, jsou sledovány pro každý kanál jednotlivě. Dojde-li k závadě, je tato signalizována svítící LED kontrolkou přímo na postiženém zásuvném místě. Kromě toho je vysláno hlášení do řídicí jednotky.

Murrelektronik piktogram krytí IP
Odolné vůči vlivům prostředí

Komponenta je prachotěsná, chráněná proti dotyku a proti dočasnému ponoření (30 minut při jednom metru sloupce vody).

Cílená reakce na zkraty

Dojde-li ke zkratu na některém vstupu nebo výstupu, nevypne se celý modul. Deaktivován bude pouze postižený kanál. Sousední vstupy a výstupy zůstanou aktivní. Červená LED kontrolka bude informovat o závadě a dále bude vysláno hlášení do řídicí jednotky.

Mohlo by vás také zajímat

Newsletter
Always up to date!